Tin hoạt động
Sáng ngày 18/12/2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Phát triển làng nghề, giải quyết lao động nông thôn Quảng Ngãi”. TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở ngành, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, các Hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội tỉnh.
19-12-2014  |  Xem chi tiết
Ngày 15/12/2014, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu đề án khoa học “Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; xây dựng luận cứ về quan điểm, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (LHH) tỉnh Quảng Ngãi chủ trì thực hiện; Các cơ quan phối hợp chính gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công thương; TS. Nguyễn Kim Hiệu, Chủ tịch LHH, là Chủ nhiệm đề án.
16-12-2014  |  Xem chi tiết
Ngày 12/12/2014, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (LHH) Việt Nam tổ chức Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực vận động tài trợ và xây dựng các dự án phát triển tại địa phương”. TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch và bà Dương Thị Nga, Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế đồng chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu đến từ Liên hiệp Hội 10 tỉnh trong khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.
15-12-2014  |  Xem chi tiết
Ngày 12/12/2014, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong nông, lâm, ngư nghiệp tại Quảng Ngãi”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành, hội đoàn thể, các chuyên gia, nhà khoa học trong tỉnh; TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội thảo.
15-12-2014  |  Xem chi tiết
Ngày 03/12/2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, khoá IV, nhiệm kỳ 2010-2015 để thông qua dự thảo các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.
05-12-2014  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 25/11/2014 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Nâng cao kỹ năng tác nghiệp về thông tin phổ biến kiến thức (PBKT), tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) trong hệ thống báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam” với sự tham dự đông đảo các cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
28-11-2014  |  Xem chi tiết
Ngày 24/11/2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề án khoa học “Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; xây dựng luận cứ về quan điểm, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.
25-11-2014  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 11/11/2014, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Xây dựng luận cứ về quan điểm, phương hướng nhiệm vụ, hệ thống chỉ tiêu và giải pháp để thực hiện mục tiêu: Đến năm 2020 Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và ông Trần Tấn Châu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lê Quang Thích đến dự. Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, các Sở Ban ngành và hội đoàn thể trong tỉnh.
12-11-2014  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 22/10/2014, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương tổ chức Hội thảo Khoa học chuyên đề: “Phân tích, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế -xã hội Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 -2015". Ông Trần Tấn Châu – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh.
23-10-2014  |  Xem chi tiết
Chiều 20/10/2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020.
21-10-2014  |  Xem chi tiết
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2021791
Đang trực tuyến: 59