Các Hội thành viên >> Hội Điều dưỡng
(Đăng lúc: 08/11/2022 09:15:12 AM)
Hội Điều dưỡng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027
Sáng ngày 05/11/2022 tại Hội trường Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi,