Các Hội thành viên >> Hội Di sản văn hóa
(Đăng lúc: 20/12/2016 04:07:52 PM)
Hội Di sản văn hóa
Sáng ngày 31-10, Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015- 2020. Dự Đại hội có ông Lê Văn Sáu- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng hơn 80 hội viên Hội Di sản Văn hóa tỉnh.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa trong những năm qua đã được các cấp, các ngành quan tâm. Nhiều hoạt động chuyên môn nhằm thống kê, quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được triển khai bước đầu thu được kết quả tốt. 

Để tiếp tục phục vụ tốt cho công tác bảo vệ, bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa trong giai đoạn hiện nay, Ban vận động thành lập Hội Di sản đã vận động và tập hợp 83 hội viên là những người nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc tham gia làm hội viên sáng lập hội. Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi chính thức được thành lập tại Quyết định 593/QĐ-UBND, ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh, là tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là một dấu mốc quan trọng đối với sự nghiệp bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị quý báu các si sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Hội Di sản văn hóa tỉnh Quảng Ngãi sẽ là đầu mối tập hợp, tư vấn cho tập thể, cá nhân tham  gia bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, phục vụ phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động của Hội Di sản Văn hóa tỉnh và Điều lệ Hội. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi giao lưu nghiên cứu, tư vấn, cung cấp thông tin, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; làm cầu nối để kết nối các Hội viên với cơ quan quản lý Nhà nước; liên kết với các đơn vị đào tạo, các trường đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn,… tranh thủ mọi nguồn lực tổ chức các chương trỉnh đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các Hội viên; tuyên truyền, vận động để Hội viên hiễu rõ và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,…

Đại hội đã bầu 09 người vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2015-2020; bầu 05 người vào Ban Thường vụ Hội và bầu 03 người vào Ban Kiểm tra. Ông Võ Hoài Nam- Chủ tịch Chi Hội di sản văn hóa Thiên Ấn- Quảng Ngãi được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015- 2020.

Lam Uyên

(Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi)


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5431454
Đang trực tuyến: 18