Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương cho đội ngũ trí thức.
Triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh; Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; việc thống nhất nội dung làm việc giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, vào sáng ngày 19/8/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương cho đội ngũ trí thức của tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Thích – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh cùng với hơn 150 đại biểu là Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội, đại diện lãnh đạo các Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội; đại diện trí thức khoa học và công nghệ làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh.Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi khoá VI (2020-2025)
Sáng ngày 14/7/2022, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi khóa VI (2020-2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 5 sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội. Ông Lê Quang Thích, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ cùng với 46 Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.Toàn văn Diễn văn chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi
Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi đăng Toàn văn Diễn văn Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam của Đồng chí Lê Quang Thích, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tại buổi gặp mặt của Lãnh đạo UBND tỉnh với đại diện trí thức khoa học và công nghệ tổ chức vào ngày 17-5-2022.Các tin, bài khác