Các Hội thành viên >> Hội Khoa học Kinh tế
(Đăng lúc: 20/12/2016 10:33:15 AM)
Hội Khoa học Kinh tế
Ngày 10/01/1994, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-UB về việc thành lập Hội Khoa học Kinh tế (KHKT) tỉnh Quảng Ngãi. Là tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp những người làm kinh tế trong tỉnh, tự nguyện gia nhập hội và tham gia các hoạt động của Hội với mục đích cùng nhau tiến hành các hoạt động khoa học, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Hội KHKT tỉnh Quảng Ngãi là thành viên của Hội KHKT Việt Nam và là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, đến nay Hội KHKT tỉnh Quảng Ngãi đã trải qua 4 lần Đại hội đại biểu. Hội hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ theo Điều lệ đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt; tổ chức bộ máy đã ổn định và phát triển mạnh về số lượng, lẫn chất lượng. Ngày 29/12/2012, Hội KHKT tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành Đại hội đại biểu Hội KHKT lần IV nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội đã nhất trí bầu ra 21 người vào BCH Hội, Thường trực BCH có 5 người, gồm: Chủ tịch Hồ Quang Vịnh; các Phó Chủ tịch: Bùi Phụ Anh, Huỳnh Chánh, Nguyễn Văn Luyện và Tổng Thư ký: Nguyễn Khoa Thành.

Hiện nay, Hội KHKT tỉnh Quảng Ngãi có 160 hội viên tham gia hoạt động ở 4 Chi hội trực thuộc, gồm: Chi hội Cục Thuế; Chi hội Trường ĐH Tài chính Kế toán; Chi hội Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chi hội Tổng hợp thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (NN&PTNT).

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội KHKT tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-CT ngày 14/3/2005, Hội có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

- Tổ chức, hỗ trợ việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học về kinh tế nhằm đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước và của địa phương làm cho dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.

- Nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội về công trình, dự án, đề án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương theo yêu cầu do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc theo đề nghị của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đề nghị.

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học quản lý kinh tế, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý kinh tế cho hội viên.

- Tổ chức hỗ trợ hội thành lập các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, thông tin, tư vấn, dịch vụ khoa học. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các hoạt động khoa học và dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật.

- Cộng tác với các nhà kinh tế là người Quảng Ngãi định cư ở tỉnh ngoài, nước ngoài vì sự nghiệp phát triển kinh tế và phát triển khoa học kinh tế, phát triển quan hệ với các tỉnh bạn theo đúng quy định của pháp luật.

Những hoạt động nổi bật nhất của Hội trong thời gian qua: Hội chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, kinh doanh. Những năm qua, các hội viên tích cực lao động sáng tạo trên các lĩnh vực công tác gắn kết với chuyên môn của ngành. Trong từng lĩnh vực thế mạnh của ngành, một số Hội viên tích cực tham gia nghiên cứu, sáng kiến, góp ý, phổ biến chuyển giao ứng dụng khoa học cho các đối tượng; đồng thời tham gia tư vấn, phản biện theo yêu cầu của Hội, đóng góp nhiều giải pháp, cơ chế chính sách, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến cải tiến: Trong thời gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến có một số khởi sắc nhất. Một số chi hội đã phát huy lợi thế chuyên môn trong đơn vị đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cũng như cải cách thủ tục hành chính, cải tiến, phương pháp quản lý, phục vụ công tác nội bộ … giảm chi phí xã hội và của từng đơn vị; điển hình như:

- Chi hội Trường ĐH Tài chính Kế toán: Đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đó là nghiên cứu 02 đề tài khoa học cấp tỉnh là: Đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi (năm 2005); Đề xuất cơ chế thu hút vốn đầu tư của tư nhân trong và ngoài nước cho phát triển nông thôn tổng hợp ở Quảng Ngãi (năm 2006, 2007). Tham gia nghiên cứu một số đề tài do các Sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi chủ trì.

Nhiều đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa được triển khai thực hiện có hiệu quả như: Xây dựng mô hình phòng thực hành tài chính kế toán; Xây dựng phần mềm quản lý học sinh, sinh viên. Song song với công tác nghiên cứu khoa học phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Chi hội Trường ĐH Tài chính Kế toán còn tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo với nhiều nội dung quan trọng như: Tổ chức biên soạn bổ sung 63 giáo trình các môn học, 5 bộ tài liệu thực hành trong đó đang tiếp tục triển khai như: Kế toán đơn vị sự nghiệp (lĩnh vực y tế), Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại, bộ tài liệu báo cáo thuế.

- Chi hội Cục Thuế: Triển khai thực hiện một cách hiệu quả phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến, tạo động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm do cơ quan phát động. Từ 2008 đến nay, tại Văn phòng Cục thuế đã có 31 đề tài sáng kiến cải tiến của ngành Thuế được nghiệm thu, hầu hết là của các hội viên Chi hội tham gia. Trong đó có 6 đề tài gửi Tổng Cục Thuế công nhận để áp dụng trong phạm vi toàn quốc, có 01 đề xuất sáng kiến được Chính phủ công nhận trong năm 2012, đạt giải khuyến khích với đề tài: Giảm thiểu một số thủ tục hành chính thuế đối với dự án đầu tư trong đợt phát động chung tay cải cách hành chính.                        

Nhiều sáng kiến cải tiến của các hội viên Chi hội Cục Thuế là xuất phát từ yêu cầu thực tế công tác quản lý ngành. Từng sáng kiến ra đời, đã góp phần làm cho công tác quản lý ngành một cách khoa học, hiệu quả hơn và tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như chi phí hành chính của cơ quan thuế, kể cả phục vụ thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quan hệ quản lý. Trong đó, những sáng kiến hữu hiệu trong công tác như: Nhận dạng dấu hiệu rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; Giải pháp đăng ký mã số thuế đối với hộ kinh doanh; phần mềm tổng hợp dữ liệu thanh tra kiểm tra thuế tại DN; Giải pháp rút ngắn thời gian hoàn thuế cho DN; Ứng dụng CNTT trong kiểm tra thuế TNCN; Giải pháp nâng cao khả năng quản lý cho công chức trong giai đoạn tập sự… Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến phục vụ trong quản lý nội bộ, tiêu biểu như sáng kiến Xây dựng kết quả thi đua, tiêu chí chấm điểm thi đua trong công chức thuế; sáng kiến Giải pháp nâng cao chất lượng công chức thuế thông qua bồi dưỡng, kiểm tra ứng dụng CNTT trên cơ sở xây dựng kho dữ liệu kiến thức kiểm tra qua mạng… đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế thúc đẩy phong trào thi đua, phong trào học tập nâng cao trình độ, đồng thời tiết kiệm kinh phí hàng năm trên 500 triệu đồng cho công tác đào tạo, kiểm tra theo kiểu truyền thống, tập trung.

- Chi Hội Sở NN&PTNT: Đã nghiên cứu thực nghiệm, xây dựng các mô hình để chuyển giao và triển khai diện rộng nhất là các giống cây, con trên địa bàn tỉnh như Mô hình phát triển Cây keo lai hom, đến nay độ che phủ đạt 46,3%, nhờ đó diện tích rừng tăng lên và hiệu quả rõ rệt; Chương trình Phát triển cây Ngô lai đến nay đã thay thế toàn bộ giống cũ, chiếm đến 95% trên diện tích ngô toàn tỉnh, năng suất tăng từ 15-16 tạ/ha lên 70 tạ/ha; Chương trình cải tạo đàn bò lai đã đưa Quảng Ngãi thành tỉnh có tỷ lệ bò lai cao nhất nước, chiếm 48,1% trên tổng số đàn bò, đem lại thu nhập đáng kể cho người chăn nuôi.

 

 Ban Chấp hành Hội Khoa học kinh tế tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017

Tham gia xây dựng, góp ý chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tham gia tư vấn phản biện.

- Nhiều chi hội có hội viên tham gia hoạt động góp ý vào các văn kiện đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII cho Tỉnh uỷ. Các cuộc hội thảo, đóng góp ý kiến về kinh tế được các hội viên Hội KHKT tỉnh tham gia tích cực, có uy tín, tạo sự đồng thuận cao. Một số hội viên thuộc các Chi hội Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đã tham gia tích cực, chủ yếu trong việc Xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp UBND tỉnh điều hành hàng năm. Chi hội Sở NN&PTNT đã xây dựng đề án Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2011-2015; Đề án Cơ chế Chính sách dồn điền đổi thửa để áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất tập trung; Đề án chuyển sản xuất từ 3 vụ lúa sang 2 vụ; Xây dựng chính sách Hỗ trợ, khuyến khích HTX Dịch vụ và khai thác thủy sản xa bờ 2013-2015… Các đóng góp này, đã cung cấp những thông tin có ích cho việc hoạch định chính sách, nhất là các vấn đề về đặc trưng kinh tế của xã hội, các vấn đề quản lý hành chính công, quản lý kinh tế và cơ cấu nguồn nhân lực tài chính…

- Chi hội Trường Đại Học Tài chính Kế toán tham gia thực hiện chương trình “Nâng cao năng lực cho chủ tài khoản và kế toán các xã thực hiện chương trình ISP về quản lý tài chính và nghiệp vụ kế toán” (trong khuôn khổ các hoạt động liên quan đến Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135/II ở Quảng Ngãi - gọi tắt là ISP).

- Đối với công tác tham gia tư vấn phản biện, Chi hội Cục thuế được Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh giao tham gia góp ý, phản biện có chất lượng 02 đề án : Hội nhập Kinh tế quốc tế giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Đề án Báo cáo phân tích kinh tế tài chính dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi. Tham gia viết bài và hội thảo khoa học do Hội KHKT Việt Nam tổ chức chuyên đề “Tái cơ cấu Doanh nghiệp”

Bồi dưỡng, hội thảo, phổ biến kiến thức chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ.

- Chi hội Trường ĐH Tài chính Kế toán tổ chức nhiều hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề, bình quân mỗi năm đã tổ chức được từ 2-3 hội thảo như hội thảo “Đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán - Thực tiễn và kinh nghiệm”; Hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ,…

- Chi hội Trường ĐH Tài chính Kế toán đã chủ động phối hợp Cục Thuế các tỉnh tổ chức khảo sát và thực hiện đề tài “Tổ chức hỗ trợ công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho công chức ngành thuế ". Hàng năm, đã tổ chức từ 3-4 đợt bồi dưỡng năng lực quản lý thuế cho cán bộ, công chức của Cục Thuế các tỉnh có hơn 500 học viên tham gia. Chi hội Sở NN&PTNT đã chuyển giao phổ biến những kiến thức đã triển khai thành công từ các mô hình nghiên cứu trên như Mô hình phát triển cây Keo lai hom; Chương trình Phát triển cây Ngô lai; Chương trình cải tạo đàn Bò lai cho cán bộ trong nội bộ Sở, các Phòng Nông nghiệp, các xã và nông dân trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Hội Khoa học - Kinh tế tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV nhiệm kỳ 2012-2017.

 

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5431525
Đang trực tuyến: 16