Tin hoạt động
13-01-2022  |  Xem chi tiết
Ngày 31/12/2021, Cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp Hội và bà Bùi Thị Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Liên hiệp Hội đồng chủ trì Hội nghị.
11-01-2022  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 24/12/2021 Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Lê Quang Thích, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Ông Nguyễn Đại, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
24-12-2021  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 17.12, tại hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Lê Quang Thích, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
24-12-2021  |  Xem chi tiết
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 29/11/2021 về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tại Công văn số 186-CV/TU ngày 04/01/2021 về triển khai thực hiện Kết luận số 93/KL-TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư (gọi tắt là Công văn 186) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị Khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là Chỉ thị 42, Kết luận 93).
30-11-2021  |  Xem chi tiết
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 Ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”.
11-11-2021  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 04/11/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Tọa đàm Góp ý Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư. Chủ trì Tọa đàm Ông Lê Quang Thích, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng với toàn thể cán bộ, chuyên viên Liên hiệp Hội.
07-11-2021  |  Xem chi tiết
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 Ban hành Quy chế Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức. khoa học và công nghệ
01-10-2021  |  Xem chi tiết
Chiều ngày 15/9/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại đầu cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích.
16-09-2021  |  Xem chi tiết
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 về việc Phê duyệt các nhiệm vụ cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
10-09-2021  |  Xem chi tiết
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5227137
Đang trực tuyến: 31