Các Hội thành viên >> Hội Thủy lợi
(Đăng lúc: 20/12/2016 03:39:12 PM)
Hội Thủy lợi
Hội Thủy lợi Quảng Ngãi là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tập thể, cá nhân làm công tác quản lý nhà nước, tư vấn, xây dựng, khai thác các hệ thống công trình thủy lợi, sản xuất kinh doanh vật tư, trang thiết bị thuộc chuyên ngành thủy lợi - thủy điện; là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi và là thành viên của Hội Thủy lợi Việt Nam.

Hội tập hợp rộng rãi các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thực hiện nhiệm vụ của ngành có liên quan đến chuyên ngành thủy lợi và tài nguyên nước nói chung. 

Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, ngành thủy lợi đã đào tạo được đội ngũ đông đảo các thế hệ cán bộ đã nghỉ hưu và đang đương chức công tác trên địa bàn tỉnh, đây là nguồn lực quan trọng mà Hội Thủy lợi Quảng Ngãi đã và đang tập hợp để đóng góp cho sự nghiệp phát triển thủy lợi trong giai đoạn Đảng và Nhà nước ta đang có chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. 

Được sự quan tâm của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho phép thành lập Hội Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 162/QĐ-UB ngày 23/01/1999. Ngày 15/4/1999, Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1999-2005 bầu Ban Chấp hành gồm 17 người, Ban Thường vụ gồm 05 người. Đồng chí Trần Quang Ánh được bầu làm Chủ tịch Hội, với tổng số hội viên 105 người. 

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2005-2010 đã bầu BCH gồm 21 người, Ban Thường vụ gồm 07 người. Đồng chí Ngô Huân được bầu làm Chủ tịch Hội, với tổng số hội viên 145 người. 

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2010-2015 đã bầu BCH gồm 23 người, Ban Thường vụ 07 người. Đồng chí Nguyễn Mậu Văn được bầu làm Chủ tịch Hội, với tổng số hội viên 273 người.

Hiện nay, Hội Thủy lợi Quảng Ngãi hiện có 21 chi hội cơ sở ở các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

Các đại biểu và Ban Chấp hành Hội Thủy lợi nhiệm kỳ 2010-2015

Những hoạt động chính của Hội Thủy lợi Quảng Ngãi:

Công tác tư vấn, phản biện các quy hoạch, dự án đầu tư: 

Tư vấn, phản biện là một trong những hoạt động của Hội. Trong hơn 13 năm qua, Hội tham gia cùng Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, phản biện các dự án, công trình thuộc lĩnh vực thủy lợi như: Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hợp phần di dân tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong; Quy hoạch thủy lợi Quảng Ngãi, giai đoạn 2006-2015 và sau 2015; Dự án Quy hoạch thủy lợi điều chỉnh, bổ sung tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; Quy hoạch đê biển tỉnh Quảng Ngãi; Quy hoạch chỉnh trị thoát lũ sông Trà Khúc đoạn từ sau đập dâng Thạch Nham đến Cửa Đại do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; tham gia xây dựng Đề án kiên cố và hoàn thiện nâng cao hiệu quả quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham, làm luận cứ khoa học cho việc đề nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi Thạch Nham; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho phép chuẩn bị đầu tư Dự án “Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi” tại Quyết định số 2126/QĐ-BNN-KH ngày 18 tháng 9 năm 2013. Tham gia góp ý thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các dự án: Kè chống sạt lở Khu du lịch Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ; Kè chống sạt lở bờ biển bảo vệ Khu dân cư thôn An Cường xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Tham gia góp ý thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các Dự án: Nạo vét thông luồng tại các cửa sông trong tỉnh như: Sa Huỳnh, Mỹ Á, Cửa Lở, Cửa Đại… Hội viên tham gia tư vấn, khảo sát thiết kế hàng trăm công trình thủy lợi vừa và nhỏ, giao thông nông thôn, hầu hết là các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Các loại công trình do Công ty Tư vấn và Xây dựng Thủy lợi Quảng Ngãi và các thành viên của Hội tham gia khảo sát thiết kế, được đầu tư xây dựng thành công đã đưa vào khai thác sử dụng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội như: Đập dâng và kênh mương Ka Lách xã Ba Lế; đập Nước Đang xã Ba Bích (huyện Ba Tơ); đập dâng Xà Ruông xã Sơn Tinh (huyện Sơn Tây); đập Bờ Nâu xã Sơn Bao, đập Xã Điệu xã Sơn Hạ (huyện Sơn Hà)… Ở những vùng có công trình, bà con nông dân được hưởng lợi đồng tình phấn khởi, từ đó nhân dân rất tin tưởng về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là Dự án sửa chữa, nâng cấp 07 hồ chứa nước quy mô nhỏ tại tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ Nhật Bản tài trợ được xây dựng trên địa bàn 03 huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Bình Sơn đã thể hiện sự cộng tác bình đẳng giữa các nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế thủy lợi - giao thông trong tỉnh và Nhà thầu tư vấn quốc tế Nhật Bản SANYU. Qua đó các nhà thầu tư vấn trong tỉnh đã học hỏi và tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế các hệ thống công trình thủy lợi.

Về thực hiện một số đề tài, dự án khoa học: 

Vận động Hội viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thời gian qua, Hội đã đăng ký Đề tài “ Xác định chế độ tưới cho các loại cây trồng chính khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi” với Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh; tham mưu giúp ngành trong việc triển khai một số dự án lớn của tỉnh như: Dự án VSIP của Liên doanh Việt Nam - Singapore, Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB5), Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung -pha 2 (ADB). Đối với một số vấn đề lớn liên quan đến ngành, Hội Thủy lợi đã tích cực tham gia, góp phần vào công việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật của tỉnh nhà. 

Các hoạt động khác:

Hội viên của Hội tích cực tham gia các khóa tập huấn, đào tạo giảng viên cấp tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”. Ưu tiên cho các cộng đồng tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Tham gia đánh giá hiện trạng các hồ chứa nước vừa và nhỏ trong tỉnh để đề xuất Dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước nhỏ, bảo đảm an toàn trong lũ, thích ứng với biến đổi khí hậu trong Chương trình an toàn hồ chứa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng quản lý, khai thác, vận hành các hồ chứa nước thuộc Dự án Khôi phục các hồ chứa nước quy mô nhỏ tại tỉnh Quảng Ngãi do JICA tài trợ và tổ chức thực hiện.

Tham gia đề xuất sửa đổi chính sách về mức thu thủy lợi phí thay thế cho Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh. Một số hội viên tham gia công tác tư vấn, phản biện cùng với Liên Liệp các Hội khoa học Kỹ thuật tỉnh; tham gia viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

Mặc dù thời gian hoạt động chưa lâu, nhưng gần 14 năm qua, Hội Thủy lợi Quảng Ngãi đã có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển thủy lợi của tỉnh. Tuy còn một số tồn tại trong hoạt động, nhưng vói những kết quả và kinh nghiệm đã tích lũy được, Hội sẽ phấn đấu tốt hơn nữa những nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vũng, xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

(Nguồn: Kỷ yếu 20 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (1994-2014))

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5431479
Đang trực tuyến: 27