Các Hội thành viên >> Hội Chăn nuôi Thú y
(Đăng lúc: 22/04/2015 05:01:05 PM)
Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IV
Đại hội đại biểu Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến sẽ được tổ chức đúng vào ngày truyền thống ngành thú y 11/7/2015.

Hội Chăn nuôi - Thú y tiêm phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 tại huyện Bình Sơn

Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học, kỹ thuật, kinh tế, quản lý trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh; là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành viên của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Hội Chăn nuôi và Hội Thú y Việt Nam. Lấy Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hội Thú y Việt Nam và của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi làm Điều lệ hoạt động của Hội và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Theo báo cáo, đến nay Hội Chăn nuôi Thú y (CNTY) tỉnh có 3 chi hội trực thuộc, trong đó có 01 chi hội cấp huyện (Chi hội CNTY huyện Bình Sơn) và 02 chi hội chuyên ngành, với tổng số trên 560 hội viên. Hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ 2010-2015 của Hội CNTY tỉnh Quảng Ngãi là công tác phổ biến kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho hội viên. Hội đã phối hợp với các đơn vị như Chi cục Thú y, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư, Trung tâm Giống Cây trồng vật nuôi, Hội Nông dân và các doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, các cuộc hội thảo khoa học cho hội viên và người làm công tác CNTY. Trong đó, phối hợp mở 8 lớp đào tạo thú y cơ sở cho 240 học viên; 5 cuộc hội thảo về thuốc thú y với 250 lượt người tham dự; tổ chức 70 lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh ở gia súc, cúm gia cầm, kỹ thuật nuôi bò vỗ béo và nuôi chuyên thịt, kỹ thuật truyền tinh nhân tạo bò, kỹ thuật trồng cỏ năng suất cao, công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản … với tổng cộng trên 3.500 lượt người tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Chăn nuôi và Hội Thú y Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các Sở, ngành có liên quan và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, hoạt động của Hội CNTY đã đạt được những kết quả nhất định, đúng tôn chỉ mục đích, có phương hướng hoạt động thiết thực theo yêu cầu của xã hội và phù hợp với khả năng của Hội, từng bước phát triển tiềm năng của đội ngũ anh chị em làm công tác chăn nuôi thú y trong tỉnh để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

       

                                                                    Quang Thiện            


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4579872
Đang trực tuyến: 22