Sáng tạo kỹ thuật
Xã hội chuyển động luôn đặt ra những thách thức, đòi hỏi những nhà nghiên cứu khoa học chuyển trọng tâm chuyên sâu vào nghiên cứu khoa học ứng dụng để giải quyết những vấn đề cuộc sống đặt ra. Tố chất của mỗi cá nhân khi tham gia nghiên cứu khoa học là biết nuôi dưỡng đam mê, khám phá những điều mới mẽ có khả năng ứng dụng vào cuộc sống một cách hiệu quả cao.
02-06-2021  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 02/4/2021, trong chương trình Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp tuyên truyền phổ biến Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng lần thứ 6 và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 12 năm 2021. Lãnh đạo Liên hiệp Hội tham dự Hội nghị là ông Huỳnh Văn Tố - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội