Trao đổi
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) sau hơn 30 năm phấn đấu, phát triển, đã trở thành tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng.
06-05-2015  |  Xem chi tiết
Tài trợ khoa học là một trong những nhân tố quan trọng cho phát triển nghiên cứu khoa học nhưng cho đến nay các nhà khoa học Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các quỹ tài trợ, vốn hầu hết được tổ chức nặng về hành chính và sự minh bạch còn khá hạn chế. Vì vậy, sự thành lập và ra mắt Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia trong thời gian gần đây với vốn đầu tư ban đầu 1.000 tỉ đồng là một quyết sách đúng đắn của Chính phủ trong việc đẩy mạnh tái cơ cấu và đổi mới việc tài trợ khoa học.1 Từ sự thành lập này cùng với thành công bước đầu của NAFOSTED trong hơn sáu năm qua trong việc tài trợ cho nghiên cứu cơ bản, Bộ KH&CN có thể mạnh dạn phát triển mô hình tài trợ nghiên cứu với nhiều quỹ khoa học tương tự phù hợp với các hướng nghiên cứu mũi nhọn đã được Chính phủ phê duyệt.
23-04-2015  |  Xem chi tiết
Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết XVIII tỉnh Đảng bộ, nhiệm kỳ 2010-2015 là: “…đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo nền tảng để đến năm 2020 Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Quan điểm này phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện nghị quyết tỉnh ta đã nhận thức, quán triệt sâu sắc nội hàm của mục tiêu, bám sát định hướng xây dựng cơ chế, biện pháp chỉ đạo phù hợp, sát với thực tế nền kinh tế nông nghiệp phổ biến của địa phương.
16-04-2015  |  Xem chi tiết
Thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU, ngày 15/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010-2015). Trong 5 năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã có nhiều nét đổi mới về phương thức, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; cùng với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh nhà đã có những nỗ lực, vượt qua khó khăn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.
16-04-2015  |  Xem chi tiết
Theo mục tiêu cụ thể đến năm 2020 của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa VI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, trong ba khâu đột phá chiến lược, có nội dung: “Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới nội dung, phương thức dạy và học, thúc đẩy xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”. Việc thực hiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác.
10-04-2015  |  Xem chi tiết
Nhằm khắc phục những hạn chế trong nghiên cứu khoa học, từ nay đến cuối năm 2015, toàn bộ các tổ chức khoa học và công nghệ (KH và CN) công lập phải chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (TC, TCTN). Việc thực hiện chủ trương nói trên không phải để cắt giảm ngân sách nhà nước mà để sử dụng các nguồn lực cho KH và CN hiệu quả hơn. Ðể làm được điều đó, các cơ quan liên quan cần sớm tháo gỡ những vướng mắc, hạn chế; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức KH và CN công lập thực hiện đầy đủ cơ chế TC, TCTN.
06-04-2015  |  Xem chi tiết
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được đưa vào văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VIII là quyền giám sát và phản biện. Giám sát và phản biện là để cho quyền làm chủ của dân được tôn trọng, để thông qua tranh luận, phản biện giúp chỉ rõ những mặt trái, làm sáng tỏ những mặt phải, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Đó chính là vinh dự, là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
30-03-2015  |  Xem chi tiết
Sau 10 năm triển khai, đến nay Nghị định 115 vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra: còn 154 tổ chức vẫn chưa được phê duyệt đề án tự chủ; việc phê duyệt chuyển đổi ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, đối phó, thậm chí mọi hoạt động của viện đã được phê duyệt chuyển đổi vẫn hoạt động như cũ, trước hết là do sự thiếu quyết liệt và nghiêm túc trong chỉ đạo thực hiện của nhiều Bộ, ngành, địa phương.
23-03-2015  |  Xem chi tiết
Rss Feed Tiếng Việt English Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 12 Trời nhiều mây 22°-30° 25°C Gió đông bắc 12.87 km/h Thứ Sáu, 20/3: 21°-28° Là trí thức Đăng lúc: Thứ tư - 18/03/2015 13:14 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên Gửi bài viết qua email In ra Lưu bài viết này “Trí thức và vai trò của trí thức” hay “câu chuyện về trí thức” là một đề tài không mới, nhưng chưa bao giờ cũ. Đây cũng là một đề tài rất phức tạp và dễ gây tranh cãi, nhưng là một đề tài đầy ý nghĩa đối với bất cứ xã hội nào, trong bất cứ thời đại nào. Có rất nhiều góc nhìn khác nhau về trí thức, mỗi góc nhìn lại cho ta một cách hiểu về trí thức và vai trò của trí thức. Nếu ta có được nhiều góc nhìn về một vấn đề thì ta sẽ có cơ hội hiểu vấn đề đó một cách đầy đủ và sâu sắc hơn, vì khi đó không chỉ thấy “cây”, mà còn thấy “rừng”.
19-03-2015  |  Xem chi tiết
Nền nông nghiệp điện tử, nông nghiệp xanh được các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, I-xra-en phát triển từ nhiều năm nay nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Ở nước ta, để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới cùng với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững cần thiết phải xây dựng một nền nông nghiệp điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và những tiến bộ của khoa học và công nghệ (KH&CN).
12-03-2015  |  Xem chi tiết
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2021759
Đang trực tuyến: 60