Diễn đàn Trí thức
Ngày 16/3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thay thế cho Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013.
14-06-2016  |  Xem chi tiết
Thông tin trên trang vnexpress.net ngày 05/5/2016 với tiêu đề “Dự án tỷ đô lập tuyến đường thủy xuyên Á dọc sông Hồng của Bầu Thụy”.
09-05-2016  |  Xem chi tiết
Ngày 5/8/2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X đã ban hành Nghị quyết số 26 – NQ/TW về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, trong đó xác định xây dựng nông thôn mới là “ một nhiệm vụ cấp bách”.
12-04-2016  |  Xem chi tiết
Vùng đồng bằng sông Cửu Long một vùng cực nam của Việt Nam, còn được gọi là Vùng đồng bằng Nam Bộ có 1 thành phố trực thuộc trung ương là thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh với tổng diện tích theo số liệu thống kê năm 2011 là 40.548,2 km², tổng dân số của các tỉnh trong vùng là 17.330.900 người và là một bộ phận của châu thổ sông Mê Kông.
16-03-2016  |  Xem chi tiết
Thuật ngữ “ tư vấn, phản biện và giám định xã hội” (viết tắt là TVPBXH) chính thức xuất hiện trên văn bản hành chính và công luận kể từ năm 2002 khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg về hoạt động tư ván, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ( LHHVN).
16-03-2016  |  Xem chi tiết
02-03-2016  |  Xem chi tiết
Vấn đề đặt ra với các nhà quản lý là làm sao đạt được kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cao nhất, trong điều kiện nguồn lực có hạn? Đối với quản lý Nhà nước, câu hỏi đặt ra là sử dụng nguồn ngân sách có hạn thế nào để đem lại nhiều lợi ích nhất cho hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ cộng đồng?
22-02-2016  |  Xem chi tiết
Cách đây 11 năm, ngày 3/12/2004, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật Việt Nam ( Liên hiệp hội Việt Nam) 53 Nguyễn Du, Hà Nội đã diễn ra một sự kiện lịch sử, đánh dấu và mở đường cho Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia vào sự nghiệp bảo vệ môi trường của quốc gia đó là Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký kết Nghị quyết Liên tịch số 01/2004/NQLT-LHH-BTNMT về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững.
22-02-2016  |  Xem chi tiết
Toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ và là một xu thế tất yếu đối với sự phát triển của thế giới ngày nay. Vai trò của nó đang ngày càng được khẳng định trong việc thúc đẩy sự giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và an ninh mà không một quốc gia nào nằm ngoài xu thế đó. “Toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối quan hệ có ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực các quốc gia, các dân tộc trên thế giới”.
19-02-2016  |  Xem chi tiết
HDI, chỉ số phát triển con người, viết tắt theo tiếng Anh : Human Development Index; là thước đo tổng hợp phản ánh sự phát triển của con người trên các phương diện thu nhập (thể hiện qua GDP bình quân đầu người); tri thức (thể hiện qua chỉ số học vấn) và sức khoẻ (thể hiện qua tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh); đồng thời chỉ số này đánh giá trình độ phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là chỉ số quan trọng tổng hợp để mỗi quốc gia tự nhận thức được tình thế - xu thế của mình trong đời sống toàn cầu, từ đó có căn cứ vạch ra chính sách chiến lược phát triển phù hợp với bước tiến của thời đại.
01-02-2016  |  Xem chi tiết
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5529553
Đang trực tuyến: 27