Tư vấn, Phản biện & GĐXH
Ngày 12/11/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp đổi mới kinh tế hợp tác (hợp tác xã; tổ hợp tác) ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, cán bộ làm công tác khoa học và kỹ thuật nông nghiệp của các cơ quan, đơn vị, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội thảo.
13-11-2015  |  Xem chi tiết
Ngày 22/7/2015 vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với mục đích là phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn, nhất là các chuyên gia, các cán bộ khoa học và kỹ thuật, cán bộ quản lý trong hệ thống các tổ chức của Liên hiệp Hội tỉnh nhằm góp ý, tư vấn, phản biện và giám định xã hội làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn một số vấn đề quan trọng trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX. Sau đây, xin giới thiệu một vài nội dung chủ yếu do các đại biểu tham gia hội thảo đã thảo luận, thống nhất và kiến nghị cần xem xét, chỉnh sửa.
15-10-2015  |  Xem chi tiết
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa thống nhất chủ trương về việc hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên tại Công văn số 4461/UBND-VX ngày 07/9/2015.
05-10-2015  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 22/7/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Hội thảo do Tiến sĩ Nguyễn Kim Hiệu – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu đại diện cho trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh là Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện lãnh đạo các Hội thành viên, một số cộng tác viên chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh.
23-07-2015  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 24/6/2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lớp tập huấn “Kiến thức, kỹ năng về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội”. Tham dự lớp tập huấn có gần 100 học viên là đại diện lãnh đạo các Hội thành viên và thành viên Mạng lưới cộng tác viên chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp Hội tỉnh.
24-06-2015  |  Xem chi tiết
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng và là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
13-05-2015  |  Xem chi tiết
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 501/QĐ-TTg về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
22-04-2015  |  Xem chi tiết
Như chúng ta đã biết, từ thực tiễn cuộc sống, người xưa đã đúc kết những kinh nghiệm xuyên thời đại đó là tứ phi (phi nông bất ổn, phi thương bất hoạt, phi công bất phú, phi trí bất hưng) ngũ qui (qui nông tắc ổn, qui thương tắc hoạt, qui công tắc phú, qui trí tắc hưng, qui pháp tắc bình); kinh nghiệm này vẫn còn giá trị ứng dụng cho đến hiện nay, nhất là tại thời điểm mà nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, lấy công nghiệp hóa - hiện đại hóa là nội lực, hội nhập quốc tế là xu thế thời đại làm điều kiện hội đủ.
10-04-2015  |  Xem chi tiết
Năm 2014 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam).
25-02-2015  |  Xem chi tiết
Nói đến “công nghiệp hóa”, là nói đến quá trình chuyển đổi toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội, từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội, giá trị tăng thêm ngày càng cao, nền kinh tế tăng trưởng ổn định. Nói cách khác, cùng với yếu tố tiến bộ khoa học công nghệ, sự phát triển công nghiệp có vai trò, ý nghĩa quan trọng, mang tính quyết định đối với sự nghiệp công nghiệp hóa.
13-01-2015  |  Xem chi tiết
   1    2    3    4    5    

THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2021776
Đang trực tuyến: 61