Các Hội thành viên >> Hội Điều dưỡng
(Đăng lúc: 22/10/2015 10:18:20 AM)
Thành lập Hội Điều dưỡng tỉnh Quảng Ngãi
Ngày 19/10/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 1878/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Điều dưỡng tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định cho phép thành lập Hội Điều dưỡng tỉnh Quảng Ngãi

Hội Điều dưỡng là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động; trụ sở hoạt động của Hội đặt tại thành phố Quảng Ngãi.

Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Theo Sở Y tế, Hội Điều dưỡng là một tổ chức nghề nghiệp tập hợp những cá nhân, tổ chức thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực điều dưỡng giúp đỡ nhau ngăn ngừa dịch bệnh; bảo vệ môi trường; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; góp phần phát triển các kỹ thuật và dịch vụ điều dưỡng, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hoàn nhập với điều dưỡng của cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng; có tôn chỉ, mục đích rõ ràng. Sau khi thành lập, Hội sẽ tham gia là thành viên của Hội Điều dưỡng Việt Nam và là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.


Quang Thiện            


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5529476
Đang trực tuyến: 22