Diễn đàn Trí thức
(Đăng lúc: 28/06/2023 02:54:13 PM)
Diễn đàn Trí thức số 06/2023: Thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ.
Nghị định số 140 của Chính phủ về thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có hiệu lực thi hành vào ngày 20 tháng 01 năm 2018. Đây là một trong những chính sách tạo điều kiện cho sinh viên, cán bộ trẻ được tuyển dụng và làm việc vào các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị; cán bộ trẻ có năng lực được đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng và đãi ngộ đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và tham gia hiến kế, đổi mới sáng tạo phát triển đất nước. Cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ngãi rất quan tâm thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về làm việc và cống hiến cho quê hương. Thế nhưng, việc triển khai chính sách hiệu quả vẫn chưa cao và kết quả chưa như mong muốn. Các giải pháp tạo môi trường thuận lợi, tạo điều kiện để người tuyển dụng có cơ hội phát huy được năng lực sở trường, đam mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, cống hiến lâu dài là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. “Thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ.” chủ đề của Diễn đàn Trí thức số 06/2023.

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5529471
Đang trực tuyến: 17