Diễn đàn Trí thức
Tháng 5/2023, lần đầu tiên Quảng Ngãi tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” cho các cá nhân có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, coi trọng, và đãi ngộ của tỉnh đối với trí thức. Đồng thời, khích lệ trí thức có thêm nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng. “TÔN VINH VÀ PHÁT HUY SỨC SÁNG TẠO CỦA TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” chủ đề của diễn đàn trí thức kỳ này.
31-05-2023  |  Xem chi tiết
Triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, sáng ngày 23/5/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ trí thức của tỉnh với chủ đề “Trung Quốc, quan hệ Việt - Trung: Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những ảnh hưởng, tác động tới Việt Nam”. Báo cáo viên tại Hội nghị là TS.Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
25-05-2023  |  Xem chi tiết
Năm 2022, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện đạt 25/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội chủ yếu, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Đạt được kết quả nêu trên có sự đóng góp rất tích cực của đội ngũ trí thức trên mọi lĩnh vực, mọi vị trí công tác; từ người trí thức tham gia công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến người trí thức thực thi các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể. Trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới tư duy, dẫn dắt, nêu gương, thúc đẩy hành động sáng tạo, tham gia đóng góp đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng và phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2022.
Liên hiệp các Hội Khoa học các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Trung tâm ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ thực hiện Phim Tư liệu Hoạt động nổi bật của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2022 chào mừng Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.
16-05-2023  |  Xem chi tiết
(Báo Quảng Ngãi)- Môi trường và điều kiện hoạt động ảnh hưởng rất lớn đến việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN). Vì vậy, những năm qua, tỉnh ta đã nỗ lực tạo điều kiện để đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) và phát triển công nghệ.
08-05-2023  |  Xem chi tiết
Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển 3 trụ cột chính: Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế là một trong những quan điểm lớn của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển đất nước. Trong đó, kinh tế số đang được xem là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng nhất ở Việt Nam trong những thập niên tới. Tại Quảng Ngãi, kinh tế số là một khái niệm đang dần phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay. Sử dụng công nghệ số để xử lý và truyền tải thông tin, dữ liệu và tiền tệ, kinh tế số đã và đang tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng đem lại không ít thách thức, nếu doanh nghiệp không chủ động thay đổi để thích ứng.“PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ SỐ - GÓC NHÌN TỪ TRÍ THỨC” chủ đề của Diễn đàn Trí thức kỳ này.
26-04-2023  |  Xem chi tiết
Căn cứ kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng xét chọn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực HĐXC) thông báo kết quả xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” năm 2023 như sau:
10-04-2023  |  Xem chi tiết
Triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, chiều ngày 06/4/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Bất ổn kinh tế toàn cầu và tác động đến kinh tế vĩ mô Việt Nam trong năm 2023” cho đội ngũ trí thức của tỉnh.
08-04-2023  |  Xem chi tiết
(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi đang tập trung thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này đặt ra yêu cầu đội ngũ trí thức phải thực sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng.
29-03-2023  |  Xem chi tiết
Trí thức, một lực lượng nòng cốt tham gia nghiên cứu, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ, đồng thời áp dụng những tiến bộ của cách mạng công nghệ vào cuộc sống. Khi khoa học và công nghệ ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ngày càng trở nên quan trọng. Với các doanh nghiệp, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đã góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh. Những sáng kiến, công trình cải tiến kỹ thuật, dây chuyền công nghệ của đội ngũ trí thức được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh đã đem lại lợi ích hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp, góp phần to lớn vào tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. “Phát huy tiềm lực đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp”, chủ đề của DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC kỳ này.
29-03-2023  |  Xem chi tiết
Đội ngũ trí thức có vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của sự phát triển bền vững của đất nước. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khi thế giới đang tiến hành cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đóng vai trò tạo động lực, đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ. Trong đó, sự năng động, sáng tạo và tiên phong của đội ngũ trí thức trẻ đóng vai trò rất quan trọng. Phát triển trí thức trẻ ở Quảng Ngãi, chủ đề của DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC kỳ này.
01-03-2023  |  Xem chi tiết
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5529597
Đang trực tuyến: 27