Diễn đàn Trí thức
Năm 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công trong 3 cuộc thi, hội thi. Đó là Cuộc thi Sáng tạo Robot lần thứ nhất, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 13 và Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng lần thứ 8. Hàng trăm ý tưởng, mô hình, sản phẩm của đội ngũ cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp; lực lượng cán bộ công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương; sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên, nhi đồng và người dân trên địa bàn tỉnh mang đến các cuộc thi, hội thi. Nhiều ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật hữu ích được áp dụng trên địa bàn tỉnh và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, mang lại những giá trị rất lớn cả tinh thần lẫn kinh tế. Việc triển khai các giải thưởng, hội thi, cuộc thi trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện khuyến khích, động viên, tôn vinh sáng tạo các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và nhân dân tích cực tham gia, góp phần phát triển khoa học, công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.
16-12-2023  |  Xem chi tiết
Quảng Ngãi có chiều dài bờ biển 130km, với cảnh quan đa dạng và nguồn lợi dồi dào. Tuy nhiên, quá trình đô thị hoá nhanh chóng, việc gia tăng các hoạt động công nghiệp và khai thác quá mức của con người đã khiến môi trường ven biển bị ảnh hưởng nặng nề, tác động trực tiếp đến sinh kế của cư dân ven biển. Trước thực trạng này, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường biển và nguồn lợi thuỷ sản ven bờ. Tại huyện Bình Sơn, nơi đang tồn tại nhiều hệ sinh thái biển. Chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng đang nỗ lực tập trung các giải pháp trong việc bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô, rừng ngập mặn cũng như các khu vực đầm phá ven biển. Việc thực hiện giải pháp này được xác định phải gắn với xây dựng sinh kế bền vững cho người dân, trao quyền cho người dân khu vực bảo tồn các hệ sinh thái. Đây cũng là nội dung mà Chuyên mục Diễn đàn Trí thức đề cập.
02-12-2023  |  Xem chi tiết
Triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, sáng ngày 30/11/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ trí thức của tỉnh chủ đề “Thông tin thời sự: Xung đột Hamas-Israel, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ”.
01-12-2023  |  Xem chi tiết
(Baoquangngai.vn)- Đội ngũ trí thức có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần phát triển đất nước. Trước bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tác động của mạng xã hội và tác động của những mặt trái nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, việc tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để đội ngũ trí thức của nắm bắt thấu đáo và nghiên cứu là rất cần thiết.
30-11-2023  |  Xem chi tiết
Khai thác tiềm năng, lợi thế riêng có của địa phương, thời gian qua huyện Nghĩa Hành đã phát triển các vùng cây ăn quả với diện tích khá lớn. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm tại địa phương, tăng thu nhập cho người nông dân, đồng thời từng bước thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nền nông nghiệp của huyện. Mặc dù diện tích trồng cây ăn quả trong những năm qua có tăng lên nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Trong quá trình thực hiện vùng chuyên canh cây ăn quả ở địa phương, huyện gặp một số khó khăn cần tập trung giải quyết. Chuyên mục DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC số 10/2023 đề cập đến những nội dung này
01-11-2023  |  Xem chi tiết
Triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, sáng ngày 19/10/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ trí thức của tỉnh chủ đề “Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”.
20-10-2023  |  Xem chi tiết
Trong thời gian qua, kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đạt được nhiều kết quả, kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều điểm nóng, chất lượng môi trường nhiều nơi bị suy giảm. Quảng Ngãi đang trong giai đoạn tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp , nhất là các ngành công nghiệp nặng về chế biến, chế tạo. Vì vậy, cần xây dựng, ban hành cơ chế chính sách; xác lập các hạn mức cụ thể đối với các hoạt động của từng ngành kinh tế, nhất là khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 đã có hiệu lực. Việc giải quyết những vấn đề môi trường đối với những dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, những dự án đang và sẽ được phê duyệt, kể cả những dự án thu hút kêu gọi đầu tư cần được các cấp, ngành quan tâm, chú trọng và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Từ đó, giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển bền vững. Trong chuyên mục Diễn đàn Trí thức hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này.
29-09-2023  |  Xem chi tiết
Phong trào đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của tỉnh trong những năm gần đây đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hoạt động đổi mới sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo ra nguồn lực khoa học - công nghệ góp phần nâng cao giá trị làm lợi của hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ ý tưởng đến tạo ra giải pháp kỹ thuật của đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học, kỹ thuật được hình thành, hun đúc từ niềm đam mê, kiên trì thử nghiệm, sản xuất thử, khắc phục khó khăn với mong muốn giải pháp, giải pháp được áp dụng vào thực tiễn hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất.
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật của tỉnh được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức đã thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Diễn đàn Trí thức lần này.
03-09-2023  |  Xem chi tiết
Thanh thiếu niên chính là nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai của tỉnh nhà. Khơi dậy niềm đam mê học tập và nghiên cứu khoa học trong lứa tuổi thanh thiếu niên vô cùng cần thiết. Giúp kích thích sự sáng tạo, phát triển năng lực tự học, bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học. Rèn luyện cho các em kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Môi trường học tập thuận lợi, đa dạng sân chơi sáng tạo khoa học là những điều kiện cơ bản để các em có thể nuôi dưỡng những ý tưởng khoa học và dần hiện thực hoá trong tương lai. “Khơi niềm đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật trong thanh thiếu niên” chủ đề của “Diễn đàn Trí thức” kỳ này.
27-07-2023  |  Xem chi tiết
Nghị định số 140 của Chính phủ về thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có hiệu lực thi hành vào ngày 20 tháng 01 năm 2018. Đây là một trong những chính sách tạo điều kiện cho sinh viên, cán bộ trẻ được tuyển dụng và làm việc vào các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị; cán bộ trẻ có năng lực được đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng và đãi ngộ đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và tham gia hiến kế, đổi mới sáng tạo phát triển đất nước. Cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ngãi rất quan tâm thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về làm việc và cống hiến cho quê hương. Thế nhưng, việc triển khai chính sách hiệu quả vẫn chưa cao và kết quả chưa như mong muốn. Các giải pháp tạo môi trường thuận lợi, tạo điều kiện để người tuyển dụng có cơ hội phát huy được năng lực sở trường, đam mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, cống hiến lâu dài là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. “Thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ.” chủ đề của Diễn đàn Trí thức số 06/2023.
28-06-2023  |  Xem chi tiết
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5529612
Đang trực tuyến: 28