Phổ biến kiến thức
08-09-2016  |  Xem chi tiết
05-09-2016  |  Xem chi tiết
06-08-2016  |  Xem chi tiết
05-08-2016  |  Xem chi tiết
06-07-2016  |  Xem chi tiết
06-06-2016  |  Xem chi tiết
06-05-2016  |  Xem chi tiết
06-04-2016  |  Xem chi tiết
06-04-2016  |  Xem chi tiết
“Nông nghiệp Công nghệ cao là nền nông nghiệp được áp dụng những công nghệ mới vào sản xuất, bao gồm: công nghiệp hóa nông nghiệp (cơ giới hóa các khâu của quá trình sản xuất), tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và các giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, đạt hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích và phát triển bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ” Đó là ý kiến của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
28-03-2016  |  Xem chi tiết
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2021753
Đang trực tuyến: 60