Các Hội thành viên >> Hội Xây dựng
(Đăng lúc: 26/06/2018 02:26:19 PM)
Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Đại hội lần thứ VII
Ngày 23/6/2018, Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022. Dự đại hội có TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; lãnh đạo Sở Xây dựng và cán bộ, hội viên Hội Xây dựng tỉnh.

Theo báo cáo trình đại hội, từ đầu nhiệm kỳ có tổng số là 168 hội viên trên các lĩnh vực như quản lý nhà nước, tư vấn xây dựng, quản lý dự án, xây lắp, vật liệu xây dựng ... Nhiệm kỳ qua, Hội đã tham gia phối hợp các hoạt động khoa học công nghệ, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức các lớp tập huấn về Luật Xây dựng, Luật quy hoạch, các nghị định, thông tư mới trong lĩnh vực xây dựng cho cán bộ kỹ thuật, hội viên; tham gia Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho khoảng 500 người; tham gia Hội đồng thi tuyển kiến trúc các dự án quy mô lớn trên địa bàn tỉnh như Nhà khách Cẩm Thành, Khu liên hợp thể dục thể thao Quảng Ngãi, Chợ Quảng Ngãi, ...; tham gia Hội đồng đánh giá tác động môi trường nhiều dự án trên địa bàn tỉnh và tham gia góp ý kiến, tư vấn phản biện một số đề án, dự án do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh giao.

Phát biểu tại Đại hội, TS. Nguyễn Kim Hiệu – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời chia sẽ những khó khăn của Hội Xây dựng tỉnh trong nhiệm kỳ qua; mong Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phát huy vai trò của từng thành viên, tạo sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Hội trong thời gian đến.

Đại hội th&