Các Hội thành viên >> Hội Xây dựng
(Đăng lúc: 20/12/2016 03:46:25 PM)
Hội Xây dựng
Sau khi chia tách tỉnh tháng 7/1989, trong bộn bề công việc của ngành xây dựng những ngày đầu, chúng ta vẫn không quên công tác của Hội Xây dựng. Từ đầu năm 1990, đại diện ngành đã có công văn đề nghị UBND tỉnh và Trung ương Hội Xây dựng Việt Nam cho thành lập Ban vận động thành lập Hội Xây dựng Quảng Ngãi. Tháng 5/1991, Trung ương Hội đã có công văn gửi UBND tỉnh chỉ định 4 đồng chí vào Ban vận động thành lập Hội Xây dựng Quảng Ngãi vàđãđược UBND tỉnh chấp thuận và cho phép chuẩn bị Đại hội lần thứ I vào tháng 9/1992. Đến tháng 6/1993, Đại hội Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I tiến hành trong không khí phấn khởi của những người làm công tác xây dựng của tỉnh nhà.

Công tác tổ chức:

Đại hội lần thứ I đã bầu Ban Chấp hành Hội gồm 12 người. Trung ương Hội đã có Quyết định số 276/QĐ-TWH ngày 17/12/1993 công nhận Ban Chấp hành Hội Xây dựng Quảng Ngãi.

Kể từ Đại hội lần thứ I đến nay, trải qua 5 nhiệm kỳ Đại hội, Hội Xây dựng Quảng Ngãi đã trưởng thành vượt bật; cùng với ngành xây dựng cả nước, ngành xây dựng của tỉnh đã có bước phát triển đáng kể, nhiều công trình lớn như: thủy điện, nhà cao tầng, các nhà máy xí nghiệp, khu đô thị mới … đã được triển khai xây dựng hoàn thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sự lớn mạnh của ngành xây dựng. Khu kinh tế Dung Quất với cảng biển nước sâu, nhà máy lọc dầu và các nhà máy công nghiệp khác đã hoàn thành, thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khu kinh tế Dung Quất tuy chưa huy động nhiều từ nguồn nhân lực của tỉnh, nhưng cũng đã mở ra triển vọng to lớn về phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao cho tỉnh, nhất là trong lĩnh vực xây dựng với những giải pháp thi công tiên tiến, hiện đại.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII đã được thông qua: “Xây dựng, phát triển đô thị là nhiệm vụ đột phá mang tính chiến lược, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững. Tập trung đầu tư, nâng cấp và mở rộng Thành phố Quảng Ngãi theo quy hoạch để đến năm 2015 đạt các tiêu chuẩn đô thị loại II. Triển khai thực hiện quy hoạch mở rộng, xây dựng Khu Kinh tế Dung Quất theo hướng trở thành thành phố trực thuộc tỉnh; trước mắt, tập trung xây dựng, phát triển đô thị Vạn Tường và một số đô thị vệ tinh khác”.

Trước tình hình phát triển của cả nước và của tỉnh, ngành xây dựng phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới đáp ứng được. Tình hình ấy cũng đặt ra cho Hội Xây dựng Quảng Ngãi trách nhiệm nặng nề, phải hoạt động thế nào để đóng góp thiết thực và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp chung của tỉnh nhà.

Ban Chấp hành Hội Xây dựng nhiệm kỳ 2013-2017

Tình hình hoạt động của Hội:

Nhìn lại 20 năm qua, Hội Xây dựng Quảng Ngãi cũng đã có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp xây dựng tỉnh và phát triển Hội.

Ban Chấp hành Hội Xây dựng nhiệm kỳ 2013-2017 đã bầu ông Phan Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Chủ tịch Hội, đồng thời ông Phan Thanh Hùng là Ủy viên Ban Chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Tổng số hội viên tính đến nay là 100 người là cán bộ kỹ thuật, cán bộquản lý đang công tác tại các huyện, thành phố để mở rộng địa bàn hoạt động và thành lập 6 chi hội tại các huyện, thành phố để hoạt động của Hội từng bước đi vào nề nếp.

Hội đã tham gia các hoạt động khoa học công nghệ, phối hợp cùng Sở Xây dựng tổ chức các lớp tập huấn về: quy hoạch xây dựng nông thôn mới, an toàn lao động trong xây dựng cho khoảng 200 học viên là cán bộ kỹ thuật trên địa bàn tỉnh tham dự. Hội cử đại diện làm thành viên của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng, tạo điều kiện để các cá nhân có đủ điều kiện hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Tham dự các hội thảo khoa học của Tổng hội tổ chức; tham gia các hội thảo khoa học của tỉnh tổ chức: Các vấn đề xã hội của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở tỉnh Quảng Ngãi. Tham gia góp ý, tư vấn, phản biện các dự án do Liên hiệp các Hội KT&KT tỉnh và Sở Xây dựng giao như: Nhà khách Cẩm Thành; Trường THPT chuyên Lê Khiết; Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch thăm dò khai thác vật liệu xây dựng; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quảng Ngãi (2011-2020).

Hội đã và đang tham gia đóng góp cùng với Sở Xây dựng phụng dưỡng một bà Mẹ Việt Nam anh hùng với kinh phí 3.400.000đ/năm.

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

Trong giai đoạn tỉnh ta đang thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn năm 2011-2020. Thực hiện các giải pháp chủ yếu liên quan đến ngành xây dựng đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII thông qua Nghị quyết, gồm: “Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để thực hiện tốt ba nhiệm vụ đột phá: Phát triển công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, phát triển đô thị; Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch và quản lý tốt việc triển khai thực hiện quy hoạch”.

Xuất phát từ tình hình trên, trên cơ sở Điều lệ của Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 13/3/2009 và những quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ. Nhiệm vụ hoạt động của Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn năm 2013 - 2017 sẽ tập trung vào một số công tác chính như sau:

- Củng cố tổ chức các chi hội, thành lập một số chi hội mới tại các huyện, thành phố và các công ty để hoạt động theo đúng Điều lệ và tập hợp được nhiều cán bộ KHKT xây dựng có kinh nghiệm, cán bộ quản lý tham gia công tác Hội, đáp ứng hoạt động theo đúng chức năng của Hội.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của Ban Kiểm tra hoạt động theo quy định của Điều lệ.

- Tăng cường mối quan hệ với Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội Xây dựng chuyên ngành như: Hội Cầu đường, Hội Thủy lợi, Hội Kiến trúc sư... 

Hội Xây dựng chủ động đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các cơ quan liên quan của tỉnh, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của Hội.

(Nguồn: Kỷ yếu 20 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (1994-2014))