Các Hội thành viên >> Hội Thủy lợi
(Đăng lúc: 12/10/2020 02:01:46 PM)
Hội Thủy lợi tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng ngày 09/10/2020, Hội Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự Đại hội có PGS.TS Hà Lương Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy lợi Việt Nam; ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi; dự Đại hội còn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các hội đoàn thể và đặc biệt có hơn 200 hội viên đã và đang công tác trong ngành thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Hội Thủy lợi đã không ngừng kiiện toàn, phát triển tổ chức Hội. Đến cuối nhiệm kỳ IV(tháng 8/2020), Hội Thủy lợi có 19 Chi hội Thủy lợi với 294 hội viên, đa số hội viên đều có trình độ đại học, trong đó có 37 Thạc sĩ, BCH có 24 ủy viên, BTV có 07 ủy viên và Ban kiểm tra có 02 ủy viên. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội được đẩy mạnh và đi vào chiều sau Hội đã  chức cho một số hội viên tham gia góp ý, phản biện một số dự án, đề tài như: tham gia góp ý, xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong đó cơ cấu lĩnh vực thủy lợi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tham gia xây dựng, góp ý Đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020; tham gia góp ý, phản biện dự án Thoát nước thải thành phố Quảng Ngãi, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng phát triển đến năm 2050; tham gia góp ý, phản biện dự án Quy hoạch Tài nguyên nước, thủy lợi, cấp nước đô thị tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng 2030.

Ông Nguyễn Mậu Văn tái đặc cử Chủ tịch Hội Thủy lợi tỉn Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu là xây dựng Hội Thủy lợi ngày càng vững mạnh, tập hợp đông đảo hội viên và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật thủy lợi đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển công tác thủy lợi phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh, nhất là phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thonn mới, giai đoạn 2020-2025.

Ngọc Đông 

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3994588
Đang trực tuyến: 37