Khoa học và Công nghệ >> NC & ƯD KH&CN tại địa phương
(Đăng lúc: 15/01/2016 04:36:06 PM)
Thành công xây dựng cánh đồng lúa mẫu lớn và những bài học kinh nghiệm tại HTX Nông nghiệp Bình Dương
Năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi đã đầu tư cho hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Bình Dương huyện Bình Sơn dự án khoa học công nghệ “Ứng dụng tiến bộ, khoa học và công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên đất dồn điền - đổi thửa tại HTX nông nghiệp Bình Dương, huyện Bình Sơn”.

 

Cánh đồng mẫu lớn giống lúa lai tại HTX nông nghiệp Bình Dương

 

Thời gian thực hiện 2013-2015 với mục tiêu chung là:

- Từng bước nâng cao năng lực quản lý và hoạt động của hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp để phục vụ xã viên hợp tác xã sản xuất và kinh doanh ngày một hiệu quả hơn.

- Áp dụng kỹ thuật công nghệ mới trong canh tác lúa, hình thành cánh đồng mẫu lớn nhằm đưa sản xuất lúa của địa phương thành sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho nông dân và xã viên hợp tác xã, góp phần cùng xã Bình Dương xây dựng nông thôn mới vào năm 2015. Trên cơ sở áp dụng 2 giải pháp kỹ thuật chuyển giao là cơ giới hóa sản xuất lúa và cải tạo đất lúa nhiễm phèn mặn.

Sau 3 vụ sản xuất xây dựng cánh đồng lúa mẫu lớn trên đất lúa sau dồn điền đổi thửa đã cho kết quả mang tính đột phá trong sản xuất lúa tại Bình Dương như sau:

- Cánh đồng mẫu lớn lúa lai: Diện tích gieo trồng 100ha/2 vụ sản xuất đạt 100% kế hoạch. Năng suất bình quân 72,2 tạ/ha/vụ, cao hơn sản xuất lúa thuần ngoài đại trà 16,2 tạ/ha/vụ và lãi hơn 6,43 triệu đồng/ha/vụ.

- Cánh đồng mẫu lớn lúa thuần: Diện tích gieo trồng 499,4ha/3 vụ sản xuất, vượt kế hoạch 42,6%. Năng suất bình quân đạt 64,1 tạ/ha/vụ, cao hơn sản xuất lúa thuần đại trà 9,1 tạ/ha/vụ và lãi hơn 6,49 triệu đồng/ha/vụ.

Cánh đồng mẫu lớn giống lúa thuần tại HTX nông nghiệp Bình Dương

Từ kết quả xây dựng cánh đồng lúa mẫu lớn nêu trên đã đem lại cho xã viên và HTX nông nghiệp Bình Dương hiệu quả tổng hợp tóm tắt như sau:

- Tăng năng suất, chất lượng và sản lượng lúa hàng hóa đồng nhất khối lượng lớn tạo điều kiện thuận lợi tham gia thị trường lúa gạo địa phương.

- Giảm, tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua áp dụng cơ giới hóa, kỹ thuật canh tác phù hợp (hạn chế tác hại của điều kiện đất phèn mặn, nâng cao hiệu lực phân bón, phát huy ưu thế giống mới, tiết kiệm nước tưới và thuốc bảo vệ thực vật) tự đó hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho người sản xuất lúa.

- Góp phần bố trí lại lao động sản xuất trong nội bộ ngành nông nghiệp tại HTX và giải phóng một phần lao động chuyển sang ngành nghề khác để tạo ra sản phẩm mới, thu nhập mới cho nông dân.

- Cũng cố mối liên kết ngang giữa nông dân với nông dân thông qua tổ chức kinh tế hợp tác, nâng cao vai trò quản lý, mở rộng dịch vụ của HTX với xã viên và từng bước hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm (dịch vụ đầu ra) của HTX kiểu mới.

Những hiệu quả về kinh tế, xã hội nêu trên mang lại từ sản xuất cánh đồng mẫu lớn đã mở ra hướng sản xuất mới cho sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất lúa nói riêng sau dồn điền đổi thửa; góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế hợp tác kiểu mới hiện nay tại xã Bình Dương.

Làm đất bằng máy cày Kubota của Tổ dịch vụ cơ giới hóa  HTX nông nghiệp Bình Dương

Thông qua thực tế xây dựng cánh đồng lúa mẫu lớn tại HTX nông nghiệp Bình Dương vừa qua chúng tôi xin nêu những bài học kinh nghiệm sau:

- Điều kiện tiên quyết để xây dựng cánh đồng mẫu lớn là phải dồn điền đổi thửa và hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi nội đồng cơ bản được hoàn chỉnh.

- Cần xác định cho được yếu tố lợi thế so sánh hoặc hạn chế về điều kiện tự nhiên, về khoa học công nghệ, về quản lý, về thị trường tác động đến năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế sản xuất lúa tại địa phương là gì? từ đó đề ra giải pháp phát huy lợi thế hoặc khắc phục hạn chế để áp dụng.

- Hình thành và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ với các tổ chức, cá nhân ngoài HTX để chủ động tổ chức dịch vụ đầu ra cho nông dân song hành với làm tốt hơn nữa dịch vụ đầu vào.

- Thực hiện công tác tuyên truyền để chuyển đổi nhận thức người dân tạo sự đồng thuận xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

- Tổ chức kinh tế hợp tác phải thực sự vững manh, đủ tâm, tầm và nguồn lực để tổ chức sản xuất theo mô hình mới, đưa nông dân sản xuất nhỏ vào cánh đồng lớn.

Những bài học kinh nghiệm trên cũng vừa là điều kiện hội đủ để xây dựng thành công cánh đồng mẫu lớn ở tỉnh ta vậy./.

KS. Võ Thanh Thủy - Ban KHCN&TVPB - Liên hiệp Hội Quảng Ngãi

Theo Bản tin Khoa học và Đời sống số 04/2015

 


THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2021694
Đang trực tuyến: 3