Phổ biến kiến thức >> Môi trường
(Đăng lúc: 29/11/2013 09:39:45 AM)
Xây dựng hệ thống rừng phòng hộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
Ông Triệu Văn Hùng – Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp
Sáng nay ngày 13/11/2013, Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp phối hợp với văn phòng Sa mạc hóa, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội thảo “Phổ biến kiến thức xây dựng hệ thống rừng phòng hộ, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, chống sa mạc hóa, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp”.

 Phát biểu tại Hội thảo ông Triệu Văn Hùng – Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp cho biết, những năm gần đây khí hậu ở Việt Nam diễn biến khá phức tạp và không ổn định, bão lụt và hạn hán xẩy ra ơ nhiều nơi. Chính vì vậy, bảo vệ và phát triển rừng sẽ góp phần giảm thiểu các tác hại của bão, lụt, hạn hán, chóng xói mòn đất, bảo vệ bờ biển, chống cát bay, giữ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, cải thiện môi trường đang bị ô nhiễm ở các vùng đô thị, khu công nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Trình bày tham luận tại Hội thảo, TS. Nguyễn Phú Hùng – Vụ trưởng vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế - Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép ở một số địa phương trở thành các điểm nóng; công tác quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng chưa được các địa phương quan tâm đúng mức, thiếu các nguồn lực để tổ chức thực hiện… Chính những điều đó là do hệ thống cơ chế, chính sách lâm nghiệp chưa đồng bộ, còn chồng chéo, thiếu hướng dẫn và năng lực còn yếu; chính quyền cơ sở còn thiếu kiên quyết và chưa có những biện pháp, chế tài đủ mạnh để ngăn chặn việc phá rừng, gây cháy rừng, ngoài ra còn thiếu vốn do việc bố trí nguồn vốn ngân sách không tương ứng với các chỉ tiêu nhiệm vụ.

Theo ý kiến của GS.TS Lê Đình Khả, biến đổi khí hậu trong những năm gần đây đang đặt ra yêu cầu trồng rừng có khả năng thích ứng lớn, chống chịu được điều kiện bất lợi ngày càng cấp bách. Nước ta trải dài trên nhiều vĩ độ, có điều kiện khí hậu rất khác nhau, trong đó có một số nơi điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Biến đổi khí hậu thường gắn với biến đổi đất đai và điều kiện lập địa. Chọn giống cho trồng rừng phòng hộ chống sa mạc hóa, hoặc chống cát bay… vừa phải tuân theo những tiêu chuẩn chung trong chọn giống cho trồng rừng sản xuất, vừa có những nét đặc thù theo từng điều kiện khí hậu và yêu cầu phòng hộ cụ thể ở từng nơi.

                                                                Quang cảnh tại buổi Hội thảo

Ông Nguyễn Huy Dũng – Viện Điều tra quy hoạch rừng cho rằng, việc xây dựng hệ thống rừng phòng hộ đang có nhiều khó khăn như diện tích rừng phòng hộ đã được điều chỉnh tuy nhiên cần có quy hoạch ổn định vị trí ở phạm vi quốc gia và các tỉnh, các lưu vực sông; chính sách giao, cho thuê khoán, chia sẻ lợi nhuận… trồng rừng phòng hộ còn nhiều bất cập nên chưa thu hút được các thành phần kinh tế tham gia xây dựng rừng phòng hộ; diện tích rừng phòng hộ thường ở nơi cao, dốc đi lại khó khăn, nhưng suất đầu tư trồng rừng còn thấp, nên cần nghiên cứu điều chỉnh hợp lý. Đầu tư cho trồng rừng ven biển hiện nay quá thấp nên khó khăn cho việc trồng rừng tại những khu vực có địa hình khó khăn; chưa điều chỉnh kịp thời biện pháp kỹ thuật cũng như suất đầu tư trồng rừng phòng hộ nhất là tại những nơi lập địa khó khăn như một số nơi vùng ven biển, vùng núi cao… cần phải trồng cây lớn so với quy định.

Ông Dũng cũng cho biết thêm, theo đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp năm 2013 thì tổng diện tích đất lâm nghiệp đến năm 2020 khoảng 16,2 – 16,5 triệu ha, trong đó 3 loại rừng với diện tích: rừng sản xuất 8,132 triệu ha; rừng đặc dụng 2,271 triệu ha; rừng phòng hộ 5,842 triệu ha. Hiện nay Bộ Quốc phòng đã xây dựng khu vực vành đai biên giới với diện tích 4.229.857 ha, với đất lâm nghiệp 3.300.919 ha, trong đó 2.381.105 ha đất có rừng và 919.814 ha đất không có rừng, do vậy cần có sự phối hợp để quản lý bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ theo quy hoạch.

Tại Hội thảo, các đại hiểu cho rằng cần đổi mới, hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý hệ thống rừng phòng hội, rừng đặc dụng, hệ thống các công ty lâm trường quốc doanh trên toàn quốc có ý nghĩa rất lớn đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới trong đó có hệ thống rừng phòng hộ.

                                                                                                                                 Theo Nguồn:Vusta.vn 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4582364
Đang trực tuyến: 33