Diễn đàn Trí thức
(Đăng lúc: 29/09/2023 07:36:27 AM)
Diễn đàn Trí thức số 09/2023: Quảng Ngãi phát triển kinh tế gắn với thực thi hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường
Trong thời gian qua, kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đạt được nhiều kết quả, kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều điểm nóng, chất lượng môi trường nhiều nơi bị suy giảm. Quảng Ngãi đang trong giai đoạn tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp , nhất là các ngành công nghiệp nặng về chế biến, chế tạo. Vì vậy, cần xây dựng, ban hành cơ chế chính sách; xác lập các hạn mức cụ thể đối với các hoạt động của từng ngành kinh tế, nhất là khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 đã có hiệu lực. Việc giải quyết những vấn đề môi trường đối với những dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, những dự án đang và sẽ được phê duyệt, kể cả những dự án thu hút kêu gọi đầu tư cần được các cấp, ngành quan tâm, chú trọng và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Từ đó, giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển bền vững. Trong chuyên mục Diễn đàn Trí thức hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này.

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5529629
Đang trực tuyến: 30