Tư vấn, Phản biện
(Đăng lúc: 04/08/2022 03:39:49 PM)
Tọa đàm tư vấn, phản biện Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Sáng ngày 08/7/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Tọa đàm Tư vấn, phản biện Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, PGSTS.Trần Văn Quang, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo vệ môi trường, Đại học Đà Nẵng, TS. Nguyễn Thanh Trọng, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Kinh tế - Luật TPHCM, GSTS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế TPHCM chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm, có PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn, NGƯT.TS. Lê Tấn Đạt, Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Nhà giáo Quảng Ngãi tại Đà Nẵng, PGS.TS. Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, đại diện đơn vị tư vấn tham gia lập Quy hoạch tỉnh; đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội, các sở, ngành, các Hội thành viên và các chuyên gia là thành viên Mạng lưới cộng tác viên chuyên gia tư vấn khoa học công nghệ và các đơn vị tư vấn tham gia lập Quy hoạch tỉnh. 


 Quang cảnh tọa đàm

Hồ sơ báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là được thực hiện công phu, bao gồm Báo cáo tổng hợp cuối kì (847 trang); báo cáo tóm tắt (69 trang); Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (300 trang) cùng với 38 báo cáo chuyên đề (mỗi báo cáo trung bình trên 100 trang).

Nội dung của Quy hoạch đã bao phủ tất cả mọi lĩnh vực: 

Về “phương hướng phát triển” được xác định với tầm nhìn là “Bảo tồn sự cân bằng giữa xã hội - kinh tế - môi trường”; Chiến lược chủ đạo “Phát triển và tăng cường kinh tế xanh”; Lĩnh vực ưu tiên “nông nghiệp xanh, công nghiệp chế biến sạch, du lịch thân thiện, và thiên nhiên bình an”; Công cụ phát triển là “5 không gian kinh tế động lực khác nhau và bổ sung cho nhau” đó là: Phân vùng A là Vùng liên huyện trung tâm thương mại và dịch vụ, Phân vùng là Vùng dịch vụ công nghiệp và logistics chính, Phân vùng C là Vùng kinh tế sinh thái biển, Phân vùng D là Vùng kinh tế rừng xanh và Phân vùng E là  Đảo Lý Sơn “ngọc lớn – ngọc bé” của biển Đông. 

Về “Chương trình chiến lược” được xác định cũng rất rõ ràng theo tinh thần phát triển bền vững, gồm: Xã hội với đa trung tâm và cân bằng; phát triển mạng lưới dịch vụ công, Kinh tế: xác định  thúc đẩy những đặc trưng kinh tế địa phương, Về Môi trường với bảo tồn thiên nhiên và duy trì sự đa dạng sinh học, Về Công năng: kết nối và cấu trúc;  các dự án hạ tầng quan trọng,

Vai trò thiết yếu của Quy hoạch tổng thể và tích hợp, được xác định là:  Định vị, phân kỳ đầu tư hợp lý các mạng lưới hạ tầng công cộng cần thiết cho đời sống và phát triển kinh tế; Phát triển các cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để kết nối lãnh thổ.

  

 TS. Nguyễn Thanh Trọng báo cáo tham luận tại tọa đàm

Theo ý kiến đánh giá, góp ý, tư vấn phản biện của các chuyên gia dự thẩo Quy hoạch cần đánh giá đúng mức thực trạng và xu thế, dự báo các yếu tố tác động đến toàn cầu ảnh hưởng quá trình phát triển của tỉnh, vùng tỉnh, quốc gia; phân tích, đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cần xác định yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào GRDP của tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thể hiện tại Quy hoạch chưa gắn cụ thể với các giá trị văn hóa, con người Quảng Ngãi , cần xác định đây là một trong những sức mạnh nội sinh cho  động lực phát triển tỉnh; cần phân tích, đánh giá cụ thể số lượng và chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực,  thực trạng kết cấu hạ tầng thủy lợi và thủy sản, ảnh hưởng về môi trường, biến đổi khí hậu...

Bên cạnh đó, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung phân tích các nội dung về mô hình, quan điểm phát triển tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; kiến tạo Quảng Ngãi thịnh vượng bền vững trên nền tảng văn hóa; phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi; môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh; định hướng phát triển kinh tế bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn,phát triển các ngành phụ trợ, các sản phẩm sau lọc dầu, luyện thép; đối với Lý Sơn, không nhất thiết phát triển theo hướng du lịch dịch vụ khép kín mà phải kết nối Lý Sơn với vùng ven bờ và một số trung tâm đất liền của tỉnh để từ đó có định hướng phát triển lan tỏa bền vững...đặc biệt, nhóm chuyên gia nhấn mạnh cần đảm bảo phát triển kinh tế theo chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững; có trình độ phát triển trung bình cao (xét trên chỉ số HDI).

Trên cơ sở các báo cáo tham luận và ý kiến đánh giá, góp ý, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học, chuyên gia, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp gửi báo cáo cho cơ quan thẩm quyền, đồng thời kiến nghị cơ quan chủ trì cần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định, trong đó chú trọng hình thức trực tiếp.

                                                                                                                                                                     Quang Tiên

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5015592
Đang trực tuyến: 37