Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 18/02/2022 09:18:44 AM)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Sáng ngày 17/02/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025 tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự Hội nghị có, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bùi Đức Thọ, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, các đơn vị thuộc Khối thi đua các hội đặc thù, các tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng; các tổ chức đại diện doanh nghiệp; đại diện Thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng với toàn thể Ủy viên Ban Chấp hành và đại diện lãnh đạo các hội thành viên và các đơn vi trực thuộc Liên hiệp Hội.

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động nhưng Liên hiệp Hội đã cố gắng, nỗ lực đổi mới, sáng tạo để triển khai và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là tổ chức triển khai thực các nhiệm vụ chuyên môn trong năm như:

Điều hòa phối hợp các hoạt động giữa các Hội thành viên trong Liên hiệp Hội; tập hợp, quy tụ, phát huy sức sáng tạo của các nhà trí thức khoa học trong và ngoài tỉnh trên nhiều lĩnh vực từng bước xây dựng đội ngũ tư vấn, phản biện ngày càng lớn mạnh, giỏi về chuyên môn, tâm huyết và khách quan, có trách nhiệm, cống hiến hết mình cho công tác tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, bảo vệ môi trường...

Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Việt Nam những vấn đề liên quan về chủ trương, cơ chế chính sách, chương trình, đề án, dự án lớn, quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ; về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.

Liên hiệp Hội đổi mới nội dung phương thức hoạt động bằng việc tham mưu cho ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt ban hành nhiều văn bản quan trọng: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.; Quy chế Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học - công nghệ và tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức; Quyết định phê duyệt các nhiệm vụ cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi; Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”; xây dựng các báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất gửi cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan chức năng có liên quan đảm bảo kịp thời.

Tổ chức triển khai thực hiện 30 cuộc tọa đàm và 03 hội thảo tư vấn phản biện và giám định xã hội về các chương trình, quy hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách quan trọng theo yêu cầu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện trong tỉnh, Triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ phổ biến kiến thức khoa học – công nghệ theo chủ trương của UBND tỉnh giao cho Liên hiệp Hội trong năm 2021; quản trị, vận hành Trang Thông tin điện tử và xuất bản Bản tin “Khoa học và Đời sống” 04 số/ăm; Triển khai hoàn thành Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 (2020-2021) và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 6 (2020-2021). 

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2022, Liên hiệp Hội đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản: Thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, tham gia tích cực khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, dận vận, nội chính; Vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, ngoài tỉnh, ngoài nước; Củng cố kiện toàn tổ chức và phát triển Hội; Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống; Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng; Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Triển khai ngày Khoa học và Công nghệ -18/5 và Thực hiện vai trò thành viên của các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số hoạt động khác...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp Hội đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Liên hiệp Hội tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch Covid-19, tham gia tích cực vào việc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà theo chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức ngày càng phát triển; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; chú trọng việc xét chọn và tôn vinh những trí thức tiêu biểu khoa học và công nghệ của tỉnh; đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cần phát huy tinh thần nỗ lực sáng tạo, chủ động trong cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết và tâm sức để đưa nền khoa học và công nghệ ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh nhà, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Nhân dịp này, tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Huỳnh Văn Tố, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

 

UBND tỉnh trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho một tập thể; tặng Bằng khen cho một tập thể, một cá nhân của Liên hiệp Hội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 - 2021. 
 
 
Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Liên hiệp Hội Quảng Ngãi.
 

 Hoàng Viên

 

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4505313
Đang trực tuyến: 34