Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 17/02/2022 02:27:05 PM)
Liên hiệp Hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin cho đội ngũ trí thức tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
Sáng ngày 16/02/2022, Liên hiệp Hội Quảng Ngãi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2025 và năm 2022.

Buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Thích, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đồng chí Võ Đình Trà, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban Liên hiệp Hội và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Hai bên thống nhất nội dung phối hợp giai đoàn 2022-2025 gồm: Theo dõi tình hình tư tưởng trong đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh và đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức; Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương đến đội ngũ trí thức; Viết và đăng tin, bài đăng trên Bản tin Thông báo nội bộ của Ban và đăng tải trên Công Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh về tình hình hoạt động, một số nội dung, kết quả nổi bật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đội ngũ trí thức.....

Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Liên hiệp Hội chuẩn bị nội dung, cử báo cáo viên tổ chức tuyên truyền đến đội ngũ trí thức các chủ trương, đường lối của Đảng, của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương bằng việc lồng ghép các nội dung của Hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; tổ chức thông tin thời sự cho đội ngũ trí thức; tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận …của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các chuyên đề liên quan đến đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; những sự kiện quốc tế, trong nước; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh phù hợp với đội ngũ trí thức; Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

BH

 

 

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4505354
Đang trực tuyến: 47