Tư vấn, Phản biện
(Đăng lúc: 17/06/2021 04:33:40 PM)
Tọa đàm góp ý, tư vấn, phản biện về "Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030"
Quang cảnh Tọa đàm
Sáng ngày 11/6/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Tọa đàm góp ý, tư vấn, phản biện Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 31 của Tỉnh ủy khóa XIX và Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XX về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp Hội, Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh đồng chủ trì Tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có NGƯT.TS. Bùi Phụ Anh, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tài Chính Kế toán, Ông Nguyễn Đăng lộc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh cùng các chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ, cộng tác viên và đại diện lãnh đạo một số Hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh nêu Dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy tổng kết 05 năm thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XIX về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở 06 huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã nêu đầy đủ các nội dung rõ ràng và logic về triển khai quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Kết luận 31-KL/TU và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, các nhiệm vụ chủ yếu, cũng như nêu những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện Kết luận 31-KL/TU; từ đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Kết quả thực hiện đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, các nhiệm vụ cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra, nhưng thực tế cho thấy người dân miền núi, nhất là cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, công tác giảm nghèo thật sự chưa bền vững, mặc dù Đảng và Nhà nước quan tâm và đầu tư rất lớn. Do vậy, phải đánh giá làm rõ những nguyên nhân của hạn chế một cách đúng đắn, nhất là các nguyên nhân chính chủ yếu, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả.

Ông Trần Bảo Phát, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh phát biểu tại Tọa đàm

Tại Tọa đàm, đối với dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XIX, các chuyên gia tư vấn, phản biện, góp ý, phân tích, đánh giá các nội dung: kết quả quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Kết luận 31-KL/TU, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu; kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp; mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030.

Đối với Dự thảo Nghị quyết tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, các chuyên gia tư vấn, phản biện, góp ý, phân tích, đánh giá các nội dung: Tình hình thực hiện Nghị Quyết 04 của Tỉnh ủy khóa XVIII về phát triển kinh tế- xã hội các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020; Quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội ở 5 huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030.        

Qua các báo cáo tham luận và các ý kiến trao đổi, đề xuất, tư vấn, phản biện của các chuyên gia, Liên hiệp Hội tổng hợp ý kiến gửi cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng tham khảo, tổng hợp và hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 31 của Tỉnh ủy khóa XIX và Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XX về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030

                                                                                                                               Quang Tiên

 

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4174730
Đang trực tuyến: 38