Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 17/05/2021 07:37:27 AM)
Ý nghĩa lịch sử Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5
Ngày 18-5-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bài phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Người khẳng định:“Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học và kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó……Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi…Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học và kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…”.

Lời căn dặn ngắn gọn, súc tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua gần 60 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền khoa học và công nghệ nước nhà. Và ngày 18-5 hàng năm được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chọn là Ngày kỷ niệm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và quy định tại Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên khắp mọi miền đất nước và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, trong những năm qua, hoạt động khoa học - công nghệ đã có nhiều khởi sắc, chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống đã đem lại hiệu quả thiết thực. Với sự vào cuộc của các cơ quan nghiên cứu, các doanh nghiệp, cơ quan quản lý đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo các tầng lớp nhân dân, người lao động, trí thức khoa học và công nghệ phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Quảng Ngãi đã tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng; hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, đã và đang phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ; hầu hết các trí thức khoa học và công nghệ có phẩm chất đạo đức tốt, giàu lòng yêu nước, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng; là lực lượng nòng cốt đi đầu trong lao động, sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà.  Điều này được thể hiện thông qua hoạt động tham gia xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, nghị quyết, chính sách, quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch… để làm rõ con đường phát triển của tỉnh, của đất nước và lý giải những vấn đề mới phát sinh trong sự nghiệp đổi mới. Đóng góp của đội ngũ trí thức còn được thể hiện qua hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; hoạt động sáng tạo những công trình có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, những sản phẩm chất lượng cao. Bộ phận trí thức trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế; khoa học công nghệ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; giao thông vận tải; trí thức trong lực lượng vũ trang; bộ phận trí thức tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; nhiều trí thức trẻ và bộ phận trí thức Việt Nam ở nước ngoài, bộ phận trí thức trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng… đã phát huy vai trò và khả năng sáng tạo, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và tỉnh nhà.

Ngày 18-5 hàng năm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới khoa học và công nghệ Việt Nam mà còn đối với cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi./.

BH


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4660617
Đang trực tuyến: 27