Tư vấn, Phản biện
(Đăng lúc: 14/04/2021 04:47:50 PM)
Liên hiệp Hội Quảng Ngãi tham dự Hội thảo "Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư”
Ngày 12 tháng 4 năm 2021, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư”. Đoàn công tác của Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi do Ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh làm trưởng đoàn tham dự Hội thảo.

Hội thảo diễn ra trong 1 ngày (12/4), chủ đề chính được tập trung trao đổi, thảo luận gồm: Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đánh giá “Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có những đóng góp quan trọng, thiết thực vào việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Để phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục hạn chế, bất cập, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp, trong đó có giải pháp về nhiệm vụ TVPB&GĐXH: “Khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Xác định rõ, phân loại nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao; quy định việc đặt hàng của Đảng, Nhà nước đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội”.

Ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các địa phương đã chia sẽ một số kinh nghiệm trong công tác TVPB&GĐXH; đồng thời trao đổi, thảo luận đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới, nâng cao năng lực TVPB&GĐXH để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư trong thời gian tới:

- Xây dựng cơ chế, chính sách: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp Hội địa phương cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành quy định về hoạt động TVPB&GĐXH phù hợp với từng địa phương; làm việc với các Sở, ngành để xác định rõ vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội trong hoạt động TVPB&GĐXH; chủ động phối với các Bộ, ngành liên quan trong việc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách tài chính phù hợp với điều kiện đặc thù trong tình hình mới. Đồng thời phải tích cực tiếp cận các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện hoạt động TVPB&GĐXH.

- Tập hợp đội ngũ chuyên gia TVPB&GĐXH: Tập hợp, quy tụ các nhà trí thức khoa học có tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm trong và ngoài tỉnh trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo số lượng và chất lượng, có cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu của công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội;  Đề xuất với chính quyền có cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học nhằm khích lệ, tạo động lực để họ tiếp tục có những đóng góp thiệt thực hơn; Xây dựng cơ chế liên kết chuyên gia Trung ường với địa phương, địa phương với địa phương.

- Năng lực thực hiện: Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội địa phương cần tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tập huấn với sự tham gia của các hội thành viên, các thành viên Mạng lưới chuyên gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng TVPB&GĐXH trong thời gian tới; Bố trí cán bộ chuyên trách có trình độ, kinh nghiệm và nhiệt huyết làm công tác TVPB&GĐXH.                                                                                                                               

Tin, ảnh: Quang Tiên


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4174829
Đang trực tuyến: 53