Tư vấn, Phản biện
(Đăng lúc: 14/03/2021 03:24:32 PM)
Tọa đàm góp ý, tư vấn, phản biện về huy động và sử dụng nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
Sáng ngày 09/3/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Tọa đàm góp ý, tư vấn, phản biện về huy động và sử dụng nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp Hội, chủ trì Tọa đàm.

Tọa đàm tổ chức góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Kết luận số 18-KL/TU ngày 19/4/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Nghị quyết về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp.

Dẫn đề buổi Tọa đàm, Ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp Hội cho rằng: "Việc ban hành nghị quyết về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển công nghiệp là vô cùng cần thiết để bảo đảm các nguồn lực trong chừng mực nhất định và mang tính quyết định. Nguồn lực gồm: nguồn nhân lực (con người), nguồn vật lực (tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội), nguồn tài lực (ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách nhà nước), ngoài ra còn kể đến điều kiện địa lý, lịch sử, văn hóa, vị thế, uy tín. thương hiệu, trí thức. sản phẩm khoa học kỹ thuật...Các nội dung đề ra tại Nghị quyết dự thảo lần này cần vận dụng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39 ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị, khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế."

Cùng với dẫn đề của Ông Lê Quang Thích, các chuyên gia tư vấn, phản biện phân tích về các nội dung đánh giá thực trạng về nguồn lực phát triển công nghiệp, các hạn chế, khiếm khuyết và các nguyên nhân. Đồng thời, yêu cầu dự thảo Nghị quyết cần tập trung làm rõ về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp đối với việc quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực sao cho hiệu quả để đẩy mạnh phát triển công nghiệp.

Các chuyên gia cũng có nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Kết luận số 18-KL/TU ngày 19/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

Qua các báo cáo tham luận và các ý kiến trao đổi, đề xuất, tư vấn, phản biện của các chuyên gia, Liên hiệp Hội tổng hợp ý kiến gửi cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng tham khảo, tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dự thảo Báo cáo tổng kết Kết luận số 18-KL/TU ngày 19/4/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020./ 

BH

 

 

  

 

 

 

 

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3954990
Đang trực tuyến: 32