Tư vấn, Phản biện & GĐXH
(Đăng lúc: 22/11/2017 09:33:29 AM)
Tư vấn, phản biện xã hội “Các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến”
Quang cảnh Hội thảo
Sáng ngày 21/11/2017, Liên hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo Tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến”. TS. Nguyễn Kim Hiệu – Chủ tịch Liên hiệp Hội và ông Huỳnh Văn Tố - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì Hội thảo.Tham dự Hội thảo có sự góp mặt của đại diện các Hội thành viên và nhiều chuyên gia là thành viên mạng lưới tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội.

Trong thời gian qua, để khuyến khích và đấy mạnh phát triển một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành đã dự thảo một số cơ chế, chính sách và gửi đến Liên hiệp Hội để lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Tại Hội thảo lần này, Liên hiệp Hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến cho 07 cơ chế, chính sách: (1) Chính sách ưu đãi trong giao đất, cho thuê đất đối với cá nhân tổ chức tham gia sản suất, chế biến, tiêu thụ nông sản sạch, nông sản hữu cơ trên địa bàn tỉnh; (2) Chủ trương một số hình thức tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2020; (3) Quy định về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị Vạn Tường thuộc Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; (4) Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách và dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (5) Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (6) Đề án quản lý, hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; (7) Dự thảo kế hoạch thự hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

TS.Nguyễn Kim Hiệu nhấn mạnh, cần tập trung vào 03 vấn đề cốt lõi: Cơ chế, chính sách dự thảo ban hành có phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước (tính pháp lý)?, có phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành, lĩnh vực mà cơ chế, chính sách đó điều chỉnh (tính hợp lý)? Và có hội đủ điều kiện về nhân lực, tài chính và giải pháp tổ chức thực hiện (tính khả thi của nguồn lực thực hiện)?

TS. Nguyễn Kim Hiệu phát biểu đề dẫn Hội thảo

Các đại biểu thống nhất không nên xây dựng chính sách mới về ưu đãi trong giao đất, cho thuê đất đối với cá nhân tổ chức tham gia sản suất, chế biến, tiêu thụ nông sản sạch, nông sản hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Đối với “Chủ trương một số hình thức tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2020”, để thực hiện cần gắn với giải quyết một số vướng mắc so với Luật Đất đai hiện hành, có sự đồng thuận cao của người sử dụng đất, mặt khác phải gắn kết đồng bộ giữa nền kinh tế của nông hộ, các hợp tác xã, hệ thống doanh nghiệp với khoa học, công nghệ và thị trường mới mang lại hiệu quả mong muốn. Đối với “Quy định về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị Vạn Tường thuộc Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi”, có rất nhiều ý kiến thảo luận góp ý của các đại biểu và đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, đối chiếu với các chính sách của tỉnh đã ban hành để tránh các nội dung ưu đãi trùng lắp. Đối với “Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, các đại biểu cho rằng cần quy định cụ thể về điều kiện, về loại rừng nguyên liệu gỗ lớn được hỗ trợ rủi ro khi thiệt hại, đảm bảo tính khả thi về nguồn lực của tỉnh khi thực hiện. Đối với “Đề án quản lý, hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020”, các đại biểu đánh giá đây là đề án rất cần thiết góp phần xây dựng xã hội, đô thị văn minh, và đặc biệt để giải quyết căn cơ cần nghiên cứu thêm về giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất của cơ sở bảo trợ, tạo điều kiện tìm kiếm việc làm, hòa nhập cộng đồng, chăm sóc sức khỏe…; phát hiện, xử lý ngăn chặn những hành vi “chăn dắt”, xúi giục, thuê người xin ăn để hưởng lợi…

Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Kim Hiệu thống nhất Liên hiện Hội sẽ tổng hợp theo từng cơ chế, chính sách 14 ý kiến tham luận và các ý kiến tư vấn, phản biện tại Hội thảo. Đồng thời sẽ gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ngành trong thời gian sớm nhất để tham khảo, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến.

Ngọc Đông


THÔNG BÁO
TIN XEM NHIỀU
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2485190
Đang trực tuyến: 24