Các Hội thành viên >> Hội Nghề cá
(Đăng lúc: 20/12/2016 10:30:49 AM)
Hội Nghề cá
Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 470/QĐ-UB ngày 01/3/1997 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Hội hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ Hội đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 27/10/2006. Hội Nghề cá tỉnh được sự bảo trợ và chịu sự quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Nghề cá Việt Nam; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cơ quan quyền lực cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu Tỉnh hội. Đại hội được tổ chức 5 năm 1 lần, trong đó cơ cấu tổ chức gồm:  01 Chủ tịch và 02 Phó chủ tịch, Ban Chấp hành Hội gồm 21 thành viên, Ban Thường vụ 07 thành viên, Ban Kiểm tra 03 thành viên do Đại hội đại biểu bầu. Ban Chấp hành Tỉnh Hội chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội theo Nghị quyết và phương hướng nhiệm vụ mà Đaị hội đã thông qua.

Ban Chấp hành Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021

Sau gần 20 năm hoạt động, đến nay Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi đã hình thành phát triển được 15 chi hội trực thuộc. Trong đó: 06 chi hội khối cơ quan Nhà nước và 09 chi hội ở địa phương, không có hội cấp huyện, với hơn 1450 hội viên và 05 hội viên tập thể. Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi hoạt động nhằm các mục đích:

- Tập hợp những cá nhân và tổ chức thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến, tiêu thụ và hậu cần dịch vụ nghề cá nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, phòng chống thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người làm nghề cá, góp phần phát triển nghề cá của địa phương nói chung và các cơ sở kinh tế nói riêng, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người làm nghề cá.

- Đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, ngư dân; đưa tiếng nói của ngư dân đến các cơ quan chức năng Nhà nước, góp phần vào điều chỉnh và xây dựng chính sách, quyền lợi của ngư dân.

- Chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin giữa các Hội viên và các tổ chức khác, các cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến phát triển nghề cá bền vững ở Quảng Ngãi nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đội tàu đánh bắt xa bờ xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Trong thời gian qua, hoạt động của Hội Nghề cá Quảng Ngãi luôn dựa trên tôn chỉ và mục đích của Hội làm nền tảng cho mọi hoạt động, từng bước xây dựng, củng cố và phát triển Hội qua các hoạt động hỗ trợ ngư dân, gây quỹ hội, bảo vệ quyền lợi cho hội viên, ngư dân bằng những hoạt động cụ thể:

- Xây dựng tổ chức các cấp Hội và phát triển hội viên bằng các hình thức: vận động các cá nhân, tổ chức tham gia làm hội viên Hội Nghề cá, vận động thành lập các chi hội nghề cá mới ở các địa phương trọng điểm nghề cá.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo và chính quyền địa phương mở hàng trăm lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng các hạng 4, 5 với hàng chục ngàn ngư dân theo học và được cấp chứng chỉ theo qui định của Nhà nước. Thông qua đó, phổ biến, huấn luyện, đào tạo kiến thức, dạy nghề cho hội viên, ngư dân; giúp cho ngư dân hiểu biết về luật pháp liên quan đến công tác quản lý tàu cá, công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Hội đã có những tham gia ý kiến vào các văn bản pháp quy, pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động Hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

- Chủ trì, phối hợp cùng với các đơn vị kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bằng tiền mặt đến các ngư dân bị thiệt hại do thiên tai, bị tàu nước ngoài bắt giữ, hủy hoại và tịch thu tài sản của ngư dân; đồng thời kiến nghị phản kháng hành động bắt giữ, xử phạt, tịch thu tàu cá, tài sản và đấu tranh đòi nước ngoài trao trả vô điều kiện tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi bị bắt giữ.

- Trong thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ Nhân đạo Nghề cá Việt Nam, hằng năm Hội đã ủng hộ bằng tiền mặt và tổ chức vận động các chi hội và hội viên đóng góp kinh phí cho Quỹ Nhân đạo Nghề cá Việt Nam; đồng thời có đề xuất và được Quỹ Nhân đạo Nghề cá Việt Nam trợ cấp 2 máy liên lạc cho 2 tổ tàu đánh cá ở Bình Sơn và Lý Sơn bị Trung Quốc bắt giữ, tịch thu tài sản và cử cán bộ kỹ thuật lắp đặt và hướng dẫn cho ngư dân sử dụng máy an toàn, hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện tiêu chí mục đích của Hội, trong thời gian tới, Hội bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng của mình, củng cố Hội Nghề cá Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

(Nguồn: Kỷ yếu 20 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (1994-2014))


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4585567
Đang trực tuyến: 26