Các Hội thành viên >> Hội Đông y
(Đăng lúc: 19/12/2016 09:32:02 AM)
Hội Đông y
Hội Đông y là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân Việt Nam hành nghề đông y, đông dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng đông y, kế thừa, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực Đông y. Tổ chức Hội Đông y tỉnh trực thuộc UBND tỉnh và dưới sự quản lý nhà nước của Sở Y tế về mặt chuyên môn. Ngành dọc cấp trên là Trung ương Hội Đông y Việt Nam.

Hội tập hợp rộng rãi các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hành nghề bằng Đông y trên địa bàn tỉnh, nhằm truyền bá các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y tế tư nhân, qua đó là nơi trao đổi kinh nghiệm học thuật về Y học cổ truyền để nâng cao kiến thức chuyên môn và y đức của người hành nghề y, góp một phần đáng kể trong công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu của cộng đồng địa phương.

Hội Đông y Việt Nam tiền thân là Hội Đông y cứu quốc được Đảng và Bác Hồ cho phép thành lập từ năm 1946. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cùng với các tổ chức cứu quốc khác, Hội Đông y cứu quốc đã góp phần nhỏ bé của mình vào thắng lợi chung của dân tộc.

Ngày 03/6/1957, Chính phủ ban hành Nghị định số 399 thành lập Hội Đông y Việt Nam, từ đó đến nay Hội phát triển không ngừng về chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức và là một bộ phận thực thể của nền di sản văn hóa Việt Nam. Suốt hơn 67 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Đông y không ngừng phát triển và cùng với ngành Y tế chăm lo sức khoẻ nhân dân .

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Hội Đông y cứu quốc được Tỉnh uỷ và Mặt trận Việt Minh tỉnh cho phép thành lập từ tháng 9/1947. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Hội Đông y cứu quốc Quảng Ngãi đã tổ chức mua bán thuốc Nam, thuốc Bắc và bào chế một số thuốc thông dụng phục vụ cho cán bộ, bộ đội ở Quảng Ngãi và Liên khu 5.

Sau khi tỉnh Quảng Ngãi được tái lập (1989) đến nay, mạng lưới tổ chức Hội ngày càng được củng cố, mở rộng, số lượng hội viên ngày càng được gia tăng, chất lượng hội viên ngày một được bồi dưỡng nâng cao. Được UBND tỉnh cấp trụ sở làm việc và hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho Hội, đây là cơ sở thuận lợi, tạo điều kiện cho tổ chức Hội ngày một phát triển.

Hội Đông y tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hoạt động lại sau khi tách tỉnh từ Nghĩa Bình và được UBND tỉnh cho phép Hội Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi (nay đổi tên lại là Hội Đông y tỉnh Quảng Ngãi) được củng cố, tiếp tục hoạt động lại ngày 05/6/1989. Đến Hội Đông y tỉnh đã trải qua 4 nhiệm kỳ Đại hội.

Đại hội lần thứ I (1990-1995) BCH gồm có 15 đồng chí Chủ tịch: Võ Hồng Long.

Đại hội lần thứ II (1995-2000) BCH gồm có 15 đồng chí Chủ tịch: Tạ Ngọc Đường.

Đại hội lần thứ III (2000-2005) BCH gồm có 15 đồng chí Chủ tịch:Trần Phương.

Đại hội lần thứ IV (2005-2010) BCH gồm 17 đồng chí Chủ tịch: Trần Phương.

Đại hội lần thứ V (2011-2016) BCH gồm 21 đồng chí Chủ tịch: Bùi Văn Long.

Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ V (2011-2016)

Những hoạt động chính của Hội Đông y tỉnh Quảng Ngãi:

- Công tác củng cố, phát triển tổ chức Hội: Từ khi có Chỉ thị 118/CT-TW ngày 30/9/1981 của Ban Bí thư TW Đảng về việc “Củng cố và phát triển Hội Y học dân tộc”, tổ chức Hội Đông y được thống nhất trong cả nước. Theo hệ thống tổ chức có 4 cấp hội: Trung ương; tỉnh, thành phố; quận huyện và xã phường.

Tuy tên gọi là Hội, nhưng thời gian qua mạng lưới này đã hoạt động như những đơn vị sự nghiệp về Đông y. Vai trò, vị trí các cơ sở khám chữa bệnh của Hội và hội viên ngày càng được khẳng định. Tổ chức Hội Đông y được củng cố và hoạt động có hiệu quả thực sự. Được chính quyền địa phương và nhân dân tín nhiệm.

Đến nay, hoạt động của Hội ngày càng đi vào nề nếp và có hiệu quả hơn trước. Đa số cán bộ, hội viên trong tổ chức Hội đã tự nguyện, năng nỗ, nhiệt tình tham gia công tác, đóng góp công sức trí tuệ để củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và sự giúp đỡ, phối hợp của các sở, ban, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể có liên quan. Đặc biệt là từ sau khi có Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư TW Đảng “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; mà gần đây nhất là Quyết định số 68/2010/ QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc quy định Hội có tính chất đặc thù” và Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 28/2/2011 của UBND tỉnh “Về việc xác định Hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời, có sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Trung ương Hội Đông y Việt Nam đối với tỉnh Hội về các mặt chuyên môn, tổ chức, quản lý và phát triển Hội.

Về cơ cấu tổ chức Hội Đông y tỉnh có 3 cấp Hội: tỉnh, huyện - thành Hội và Hội cơ sở xã - phường. Có 13/14 huyện - thành phố có tổ chức Hội hoặc phòng chẩn trị YHCT (huyện Tây Trà mới thành lập Ban vận động); có 39 Hội cơ sở xã - phường; có 04 chi hội trực thuộc tỉnh (Chi hội Văn phòng tỉnh Hội, Chi hội Trường trung học Y tế, Chi hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Chi hội huyện Trà Bồng); có 385 Hội viên - Có 149 phòng chuẩn trị YHCT tập thể và tư nhân.

- Các hoạt động chuyên môn: Tham gia cùng ngành y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; các phòng chẩn trị YHCT đã khám và điều trị hàng năm cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân bằng phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc góp một phần giảm thiểu kinh phí của nhà nước trong lĩnh vực y tế; công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tổ chức Hội luôn được chú trọng; Hội đã phối kết hợp tốt với ngành y tế trong công tác thanh kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trong hoạt động thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền; chủ động kiểm tra việc thực hiện điều lệ Hội cũng như các quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh, của Hội đề ra trong tổ chức Hội và hội viên.

Hội luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hội viên dưới nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt là pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân và các qui định có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường phổ biến và sử dụng thuốc Nam, thực hiện thầy tại chỗ thuốc tại nhà. Tích cực ứng dụng các phương pháp điều trị không dùng thuốc như: xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh…. Nâng cao hiệu quả phòng và điều trị bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Đề cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong toàn thể hội viên, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng phát động. Tham gia đầy đủ các công tác của MTTQVN tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong các lĩnh vực của địa phương. Hội luôn tham gia tích cực vào các phong trào từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, chất độc da cam, quỹ khuyến học,…do các ban, ngành và UBMTTQVM tỉnh phát động kêu gọi; xây dựng và tặng 02 ngôi nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách ở Sơn Tịnh và Tư Nghĩa từ tiền quyên góp của các hội viên trong Hội.

- Công tác nghiên cứu khoa học: Hội Đông y tỉnh đã tổng điều tra 2 đề tài nghiên cứu khoa học “Điều tra nghiên cứu cây, con dược liệu có trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Qua đề tài đã có 01 bản đồ phân bố về cây, con dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và 04 quyển tài liệu về nguồn phân bố và tính dược của cây, con làm thuốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được lưu nộp cho Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh.

Với những thành tích của Hội Đông y tỉnh Quảng Ngãi đạt được, nhiều năm liền Hội đã được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của các cấp, đặc biệt Hội đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng 3.

               (Nguồn: Kỷ yếu 20 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (1994-2014))


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5529513
Đang trực tuyến: 25