Tư vấn, Phản biện & GĐXH
(Đăng lúc: 27/07/2016 04:17:09 PM)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi
Sáng ngày 26/07/2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo Tư vấn, phản biện và giám định xã hội về "Dự thảo Đề án và Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Dự hội thảo có hơn 50 đại biểu là đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh và đội ngũ chuyên gia tư vấn phản biện của Liên hiệp Hội. TS. Nguyễn Kim Hiệu, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo

Đề án, Nghị quyết về "Phát triển văn hóa, xây dựng con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế" được xây dựng nhằm bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa con người Quảng Ngãi; ​xây dựng con người Quảng Ngãi khẳng khái, khoan dung, thân thiện, tính hợp tác cao, năng động đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Gắn kết chặt chẽ và đồng bộ giữa xây dựng văn hóa, con người với phát triển kinh tế- xã hội, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững về mọi mặt của tỉnh, góp phần xây dựng Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, ngang tầm với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Đề dẫn Hội thảo, TS. Nguyễn Kim Hiệu đã nêu ra các vấn đề cần làm rõ trong nội dung Dự thảo, đó là: Mối liên hệ hữu cơ giữa văn hóa và con người; sự khác biệt về giá trị chuẩn mực của văn hóa và con người Quảng Ngãi so với cả nước; những thành tựu hạn chế; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu; trong đó đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu chủ yếu và tính khả thi của các mục tiêu cụ thể.

TS. Nguyễn Kim Hiệu, Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu đề dẫn Hội thảo

Hội thảo đã nhận được 12 tham luận góp ý cho đề án bằng văn bản, ngoài ra các đại biểu là đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh và đội ngũ chuyên gia tư vấn phản biện của Liên hiệp Hội tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến với luận cứ khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn rất thiết thực đối với các nội dung dự thảo của Nghị quyết và Đề án.

Sau Hội thảo, Liên hiệp Hội tỉnh sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần hoàn thiện Đề án và Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX về "xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế".

Nguyên Khoa


THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1988088
Đang trực tuyến: 39