Tư vấn, Phản biện & GĐXH
(Đăng lúc: 24/06/2016 10:10:48 AM)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch LHH, đề dẫn Hội thảo
Sáng 23/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Dự thảo Đề án và Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020”. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở ngành có liên quan, đại diện lãnh đạo các Hội thành viên và một số cộng tác viên chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh

Đề dẫn hội thảo của Tiến sĩ Nguyễn Kim Hiệu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nêu rõ, trong nhiều năm qua, kinh tế dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi bước đầu có những khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh và đạt giá trị thấp nhất so với các tỉnh trong khu vực Nam Trung bộ, đóng góp rất ít vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà. Định hướng và phát triển dịch vụ, du lịch trong thời gian tới trở thành yêu cầu cấp thiết cho quá trình tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh chủ động hội nhập và phát triển kinh tế tri thức. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định phát triển dịch vụ, du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2020. Do vậy việc Tỉnh ủy đề ra chủ trương xây dựng Đề án và Nghị quyết về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa kinh tế dịch vụ du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo đã nghe 8 báo cáo tham luận và 7 báo cáo tư vấn, phản biện. Theo các báo cáo tham luận thì cơ bản dự thảo Đề án của Tỉnh ủy được xây dựng khá công phu, tỉ mỉ khoa học và có chất lượng. Tuy nhiên đề án cũng cần nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn. Theo đó về tên gọi dự án cũng nên nghiên cứu và viết lại thành “ Dự thảo Đề án, Nghị quyết Tỉnh ủy khóa XIX về phát triển khu vực dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. Về đánh giá thực trạng dịch vụ du lịch thì cần nêu rõ  một số vấn đề như lĩnh vực nào có lợi thế so sánh đã khai thác có hiệu quả, lĩnh vực nào có tiềm năng nhưng chưa được khai thác hợp lý, những lĩnh vực nào còn hạn chế từ đó mới có đủ căn cứ hoạch định lộ trình trong thời gian đến. Cần huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế trong phát triển các khu vực ngành dịch vụ, du lịch. Về mục tiêu chỉ tiêu phát triển dịch vụ du lịch giai đoạn 2016-2020 cần đưa ra được dự báo nhu cầu về thị trường đối với các sản phẩm dịch vụ, du lịch của tỉnh trong thời gian đến. Cần bổ sung số liệu về du lịch đến năm 2020 chiếm bao nhiêu phần trăm trong khu vực dịch vụ và trong GRDP của tỉnh. Về giải pháp thực hiện cần tập trung nhấn mạnh, xác định những giải pháp có tính quyết định đến sự phát triển, giải pháp có tính then chốt khắc phục được mặt tồn tại, hạn chế.

Nguyên Khoa


THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1988181
Đang trực tuyến: 123