Tư vấn, Phản biện & GĐXH
(Đăng lúc: 13/11/2015 03:16:54 PM)
Thực trạng và giải pháp đổi mới kinh tế hợp tác ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh phát biểu tại Hội thảo
Ngày 12/11/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp đổi mới kinh tế hợp tác (hợp tác xã; tổ hợp tác) ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, cán bộ làm công tác khoa học và kỹ thuật nông nghiệp của các cơ quan, đơn vị, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Nguyễn Kim Hiệu cho biết, hiện ngành nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi theo thống kê năm 2014, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 3.294,8 tỷ đồng; tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GRDP toàn tỉnh là 16,08%; sản lượng lương thực quy thóc 479.554 tấn (trong đó thóc chiếm 421.808 tấn); giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 161,4 triệu USD. Kết quả trên đã góp phần ổn định đời sống của người dân trong tỉnh, cải thiện đời sống của nông dân ở nông thôn, tác động tích cực đến các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo... Song để giảm nghèo và làm giàu từ nông nghiệp đáp ứng được mục tiêu yêu cầu mới, ngành nông nghiệp tỉnh nhà đòi hỏi phải có sự bức phá cả về lượng lẫn chất, một trong ngững giải pháp để thực hiện đột phá đó là xây dựng chuỗi liên kết tiến đến xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy hải sản của tỉnh; Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 là văn bản pháp quy cao nhất để tháo gỡ những khó khăn cho các hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ, hình thành hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới theo cơ chế kinh tế hợp tác trong nền kinh tế thị trường đầy đủ và định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo điều kiện quyết định hình thành liên kết ngang của nông dân sản xuất nhỏ thực sự vững chắc, ngang tầm, có đủ tư cách pháp nhân trong tham gia chuỗi liên kết và chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ nông sản phẩm.

Quang cảnh Hội thảo 


Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các chuyên gia trình bày tham luận: Thực trạng hợp tác xã nông nghiệp và những vấn đề bất cập tại Quảng Ngãi hiện nay; Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay. Trong đó, phân tích, đánh giá về thực trạng hợp tác xã nông nghiệp, KS. Đỗ Kỳ Ân - Chi cục Phát triển nông thôn đã nêu lên 4 vấn đề bất cập cần giải quyết để Hợp tác xã nông nghiệp Quảng Ngãi phát triển đó là: Vấn đề nhận thức về vai trò, vị trí của hợp tác xã nông nghiệp đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn hiện nay; vấn đề thực hiện chuyển đổi hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã mới năm 2012; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã nông nghiệp và việc triển khai đồng bộ, đầy đủ các chính sách của trung ương, của tỉnh về việc hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp phát triển, xúc tiến thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. NCS. Phan Văn  Hiếu - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đưa ra nhiều giải pháp để phát triển kinh tế hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi, trong đó nêu lên trách nhiệm của tỉnh, huyện xã, các hợp tác xã và xã viên.

Hội thảo cũng đã được xem Video clip "Vị thế nào cho cho kinh tế hợp tác và mô hình hợp tác xã tại Việt Nam" trong chương trình đối thoại chính sách với sự tham gia của GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; GS.TS. Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và TS. Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi về các nội dung liên quan đến việc đánh giá thực trạng và các giải pháp đổi mới kinh tế hợp tác (hợp tác xã; tổ hợp tác) ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Có rất nhiều giải pháp đưa ra để các đại biểu thảo luận, trao đổi nhằm hình thành, phát triển mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới đáp ứng yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Qua hội thảo này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tổng hợp những giải pháp khả thi đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, đề ra các chính sách phù hợp, góp phần sớm hình thành và phát huy hiệu quả của mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tại tỉnh nhà thời gian đến. 

                                                                                                                                      Tin, ảnh: Hoàng Viên


THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1988086
Đang trực tuyến: 37