Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 19/09/2023 08:25:27 AM)
UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quy chế ban hành gồm 03 Chương, 09 Điều, cụ thể:

Điều 1 Quy chế quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Điều 2 Quy chế quy định Nguyên tắc phối hợp.

Điều 3 Quy chế quy định Mục đích.

Điều 4 Quy chế quy định Nội dung phối hợp.

Điều 5 Quy chế quy định Trách nhiệm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Điều 6 Quy chế quy định Trách nhiệm các sở, ban, ngành.

Điều 7 Quy chế quy định Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 8 Quy chế quy định Mối quan hệ phối hợp.

Điều 9 Quy chế quy định Điều khoản thi hành./.

 

BH

 

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5529667
Đang trực tuyến: 26