Diễn đàn Trí thức
(Đăng lúc: 03/09/2023 09:21:33 AM)
Diễn đàn Trí thức số 08/2023: Đẩy mạnh phong trào sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất
Phong trào đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của tỉnh trong những năm gần đây đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hoạt động đổi mới sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo ra nguồn lực khoa học - công nghệ góp phần nâng cao giá trị làm lợi của hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ ý tưởng đến tạo ra giải pháp kỹ thuật của đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học, kỹ thuật được hình thành, hun đúc từ niềm đam mê, kiên trì thử nghiệm, sản xuất thử, khắc phục khó khăn với mong muốn giải pháp, giải pháp được áp dụng vào thực tiễn hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất.
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật của tỉnh được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức đã thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Diễn đàn Trí thức lần này.

THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5529564
Đang trực tuyến: 33