Sáng tạo kỹ thuật >> Cuộc thi Sáng tạo TTN nhi đồng
(Đăng lúc: 17/07/2023 11:27:28 AM)
Thông báo kết quả xét giải thưởng và xét chọn thi toàn quốc các đề tài tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 8, năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BTC ngày 07/3/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức, triển khai Cuộc thi lần thứ 8, năm 2023.

Sau khi kết thúc sơ khảo, vào các ngày từ 15/7 đến 17/7/2023, Thường trực Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh lần thứ 8, năm 2023 tổ chức đánh giá chung khảo, xét giải thưởng đối với 65 đề tài được các Hội đồng Giám khảo cấp huyện và Hội đồng Giám khảo lĩnh vực đề nghị chung khảo, cụ thể Hội đồng Giám khảo huyện Mộ Đức 11 đề tài; Hội đồng Giám khảo huyện Đức Phổ 08 đề tài; Hội đồng Giám khảo huyện Nghĩa Hành 07 đề tài; Hội đồng Giám khảo huyện Sơn Hà 03 đề tài; Hội đồng Giám khảo huyện Bình Sơn 21 đề tài và Hội đồng Giám khảo lĩnh vực 15 đề tài.

65 đề tài vào chung khảo gồm có 10 đề tài thuộc lĩnh vực Đồ dùng dành cho học tập, 09 đề tài thuộc lĩnh vực Phầm mềm tin học, 14 đề tài thuộc lĩnh vực Sản phẩm thân thiện với môi trường, 14 đề tài thuộc lĩnh vực Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, 18 đề tài thuộc lĩnh vực Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

 

Họp Thường trực Hội đồng Giám khảo đánh giá chung khảo và xét giải thưởng

Trên cơ sở báo cáo thuyết minh, hoạt động, vận hành mô hình, sản phẩm của 65 đề tài đề nghị chung khảo theo các lĩnh vực nêu trên; kết quả đánh giá, đề nghị giải thưởng của các Hội đồng Giám khảo cấp huyện và Hội đồng Giám khảo lĩnh vực; căn cứ quy định về tiêu chí, thang điểm và cách thức đánh giá đề tài, các thành viên Thường trực Hội đồng Giám khảo đã phân tích đánh giá, so sánh một cách hợp lý, khoa học, khách quan và thống nhất xét chọn 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 08 giải Ba và 15 giải Khuyến khích, có 36/65 đề tài đánh giá Không đạt.

 

TT

Tên đề tài

Lĩnh vực dự thi

Tên tác giả

Năm sinh

Thuộc trường

Đạt giải

1

Phần mềm nhập điểm vào tệp Excel bằng giọng nói

Phần mềm tin học

Nguyễn Lê Bảo Châu

Lữ Gia Bảo

2009

2009

THCS Long Hiệp, huyện Minh Long

Nhất

2

Thiết bị hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ trên sông, biển

Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế

Nguyễn Huỳnh Hữu Nhật

Đỗ Ngọc Toản 

Trần Minh Nhật

Ngô Xuân Trường

2006

 

2006

2006

2007

THPT Phạm Văn Đồng

Nhất

3

Phần mềm trợ giúp người khiếm thị điều khiển bằng giọng nói trên điện thoại thông minh

Phần mềm tin học