Sáng tạo kỹ thuật
(Đăng lúc: 04/11/2022 04:36:59 PM)
Tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi và Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh và xét chọn danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đang tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động, phổ biến Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13 (2022-2023), Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 8, năm 2023 và hướng dẫn xét chọn danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” đến Lãnh đạo UBND huyện và đại diện phòng ban chuyên môn UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đoàn công tác do ông Huỳnh Văn Tố - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đến nay Đoàn đã làm việc với UBND các huyệnTư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh, UBND thị xã Đức Phổ và UBND thành phố Quảng Ngãi.

  

Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội tuyên truyền tại UBND thị xã Đức Phổ

Tại buổi tuyên truyền, Đoàn đã triển khai một số nội dung cụ thể nhằm thực hiện Chỉ thị số 10 như sau:

Đối với Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật: Khuyến khích tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp huyện để tiếp cận, sàng lọc, lựa chọn các mô hình, sản phẩm ngay từ đầu tham gia Hội thi cấp tỉnh: Căn cứ Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 13 (2022-2023) (có kèm theo), UBND các huyện, thị xã, thành phố cần thành lập Hội đồng Sáng tạo Kỹ thuật cấp huyện do Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố làm Chủ tịch Hội đồng; các thành viên gồm: Đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện, đại diện và các thành phần khác có liên quan. Hội đồng Sáng tạo Kỹ thuật cấp huyện có trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố việc tổ chức, sàng lọc, lựa chọn các mô hình, sản phẩm có chất lượng gửi/nộp hồ sơ cho  Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh đúng thời hạn quy định;

Đối với Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng: Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 10 và qua tìm hiểu thực tế cách thức triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tại các địa phương, tỉnh, thành phố trên cả nước, Ban Chỉ đạo Cuộc thi do UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập. Ban Chỉ đạo Cuộc thi có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện Cuộc thi trên địa bàn có chất lượng và hiệu quả.

Đề xuất thành phần Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp huyện gồm đại diện các cơ quan, đơn vị: Trưởng Ban: Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Phó Trưởng Ban Thường trực: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Các thành viên gồm Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện Lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng ban chức năng liên quan; Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học tiêu biểu trên địa bàn, đại diện lãnh đạo Huyện đoàn và các thành phần khác có liên quan.

Về thành lập Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng cấp huyện: Hội đồng Giám khảo cấp huyện do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng Giám khảo cấp huyện có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp huyện tổ chức, đánh giá sơ khảo, xét chọn các đề tài có chất lượng gửi/nộp Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Ban Chỉ đạo Cuộc thi; phối hợp với Ban chỉ đạo Cuộc thi giải quyết các khiếu nại của tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi (nếu có). Nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng Giám khảo do Ban Chỉ đạo Cuộc thi quy định (Tham khảo tại Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi). UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp huyện tuyên truyền vận động, phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên, nhi đồng, các doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng tích cực Hội thi và Cuộc thi.

Đối với tuyên truyền, vận động tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”, Liên hiệp tuyên truyền cụ thể Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” (gọi tắt là Quy chế 1769); Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” và Công văn số 119/LHH-KH ngày 23/3/2022 của Liên hiệp Hội V/v hướng dẫn đăng ký xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi"

Đoàn công tác tại UBND huyện Bình Sơn

Đoàn công tác tại UBND huyện Sơn Tịnh

Đoàn công tác tại UBND huyện Tư Nghĩa

Đoàn công tác tại UBND thành phố Quảng Ngãi

 Bùi Ngọc Đông


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5535289
Đang trực tuyến: 7