Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 16/07/2022 05:20:15 PM)
Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi khoá VI (2020-2025)
Ông Lê Quang Thích, Chủ trì Hội nghị công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm
Sáng ngày 14/7/2022, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi khóa VI (2020-2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 5 sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội. Ông Lê Quang Thích, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ cùng với 46 Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh đã tiến hành thảo luận, sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 06 tháng đầu năm, Liên hiệp Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác như: giáo dục, chính trị, tư tưởng; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu, ứng dụng, sáng tạo khoa học công nghệ; tuyên truyền phổ biến kiến thức; tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng của tỉnh,… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: khối lượng công việc được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và các sở ban ngành đề nghị tăng nhiều so với những năm trước, trong khi nguồn nhân lực còn mỏng nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn gặp khó khăn, vất vả; công tác phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học diễn ra chưa mạnh mẽ; chất lượng các đề tài tham dự Cuộc thi chưa cao, hiệu quả chưa đạt như mong muốn; các hội thành viên gặp nhiều khó khăn do không được hỗ trợ kinh phí hoạt động và một số hội vẫn còn chưa có trụ sở để hoạt động...

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp Hội tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, nhất là tiếp tục đẩy mạnh triển khai có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (theo Quyết định 1375/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt các nhiệm vụ cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi) và đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống (theo Quy chế Thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 29/9/2021).

Hội nghị thảo luận nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm

Tại Hội nghị cũng tiến hành quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Hội theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy đối với bà Bùi Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh khóa VI (2020-2025), Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Thông tin phổ biến kiến thức và Hội viên thuộc Liên hiệp Hội tỉnh.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm   

Bà Bùi Thị Hạnh sinh năm 1975, Thạc sĩ chuyên ngành Thông tin Địa lý, trình độ lý luận chính trị Cao cấp, Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên và Chuyên viên chính. Quá trình công tác, bà Bùi Thị Hạnh đã kinh qua và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao; là nguồn cán bộ tại chỗ đã được quy hoạch, có trình độ, năng lực và nhiệt huyết công tác. Với số phiếu tín nhiệm 46/48 phiếu (đạt tỷ lệ 96%), Hội nghị đã thống nhất giới thiệu bà Bùi Thị Hạnh để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

   Hoàng Viên


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4660640
Đang trực tuyến: 35