Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 12/03/2022 03:57:10 PM)
Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 32/KH-UBND tổ chức xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” nhằm ghi nhận, tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của tỉnh có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn văn Kế hoạch 32/KH-UBND

Kế hoạch được xây dựng để triển khai Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” (gọi tắt là Quy chế 1769), UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”.

Việc xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” được thực hiện 02 năm 01 lần, lần thứ nhất từ năm 2022-2023. Việc xét chọn đảm bảo nguyên tắc công khai, khách quan, công bằng, đúng quy trình, tiêu chuẩn đã quy định. Việc tổ chức Lễ tôn vinh trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ và trong xã hội; Các trí thức khoa học và công nghệ được tôn vinh có trách nhiệm phổ biến, áp dụng các giải pháp sáng kiến, công trình khoa học vào thực tiễn ngày càng phát huy tác dụng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” nhằm ghi nhận, tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của tỉnh có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển tỉnh Quảng Ngãi; Tạo điều kiện cho trí thức gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm; động viên, khích lệ, khuyến khích mọi tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, đổi mới sáng tạo; tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại; Nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ và vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Kế hoạch, thành lập Hội đồng xét chọn và Tổ chuyên viên...Lễ tôn vinh  được tổ chức trực tiếp, trang trọng, thiết thực và hiệu quả. Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen kèm tiền thưởng theo quy định, biểu trưng (cúp) và hoa tươi. Dự kiến thời gian tổ chức lần thứ nhất trong khoảng thời gian từ ngày 10/5 đến ngày 18/5 năm 2023, nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

BH 

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4505286
Đang trực tuyến: 30