Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 11/11/2021 01:29:07 PM)
UBND tỉnh ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 Ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”.

Quy chế gồm 18 điều, quy định về phạm vi, đối tượng, mục đích, nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”.

Mục đích của tôn vinh “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận, tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức; đồng thời, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, tầm quan trọng của nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Ngãi. Thông qua việc tôn vinh, góp phần động viên, khích lệ, khuyến khích mọi tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, đoàn kết và tập hợp, thu hút nhiều hơn nữa đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phát huy trí tuệ xây dựng tỉnh Quảng Ngãi giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Là dịp để trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Điều kiện xét chọn: Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự lực, đoàn kết, tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh; Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Có thành tích để xét chọn từ khi Quy chế có hiệu lực.

Tiêu chuẩn tôn vinh danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi" đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu của tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế về thành tích xuất sắc đóng góp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, khi đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

b) Được phong tặng các danh hiệu cao quý của nhà nước: Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang.

c) Có phát minh hoặc sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được nghiên cứu, áp dụng hiệu quả tại tỉnh Quảng Ngãi và được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng bảo hộ;

d) Chủ trì, chủ nhiệm (hoặc đồng chủ trì, đồng chủ nhiệm) ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học) triển khai, áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được nghiệm thu đạt loại xuất sắc (đối với nhiệm vụ cấp tỉnh); hoặc đạt loại khá trở lên (đối với nhiệm vụ khoa học cấp bộ hoặc nhà nước).

e) Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật…(gọi chung là giải pháp); kết quả nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực (Tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các lợi ích kinh tế khác; nâng cao an toàn lao động, an ninh, trật tự xã hội, giải quyết việc làm, cải thiện môi trường sống) có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh, được UBND tỉnh công nhận.

f) Có công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ hoặc sáng kiến kỹ thuật được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt một trong các giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ; Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam; Giải thưởng về khoa học và công nghệ của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

h) Có thành tích trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức; phải được tổ chức, nơi cá nhân đó công tác công nhận và đề nghị cấp thẩm quyền suy tôn.

Toàn văn Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 10/11/2021


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4238158
Đang trực tuyến: 103