Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 10/09/2021 11:01:51 AM)
Các nhiệm vụ cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 về việc Phê duyệt các nhiệm vụ cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Theo đó, các nhiệm vụ cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội, cụ thể như sau:

1. Các đề án, dự án quan trọng do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện, cụ thể:

a) Quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành cấp tỉnh theo Luật Quy hoạch.

b) Định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ ( 5 năm hoặc trên 5 năm) của tỉnh.

c) Các đề án, dự án quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; dự án có tính chất nhạy cảm về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, cảnh quan môi trường.

d) Chủ trương đầu tư đối với các dự án do doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh có khả năng tác động đến văn hóa, cảnh quang, môi trường, dân cư và an sinh xã hội.

2. Các đề án, dự án quan trọng của tỉnh liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức.

3. Các đề án, dự án không quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này do Liên hiệp Hội, sở, ngành, địa phương chủ động đề xuất và được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

4. Các đề án, dự án lớn, trọng điểm của ngành và địa phương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách không quy định tại khoản 1 và khoản 2 và khoản 3 Điều này nhưng do các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố có yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội hoặc cần cung cấp thông tin, tư liệu để thêm luận cứ khoa học, Liên hiệp Hội có trách nhiệm tham gia thực hiện.

Toàn văn Quyết định 1375/QĐ-UBND.

BH

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4238197
Đang trực tuyến: 90