Sáng tạo kỹ thuật
(Đăng lúc: 09/08/2021 04:34:33 PM)
Đánh giá, đề nghị giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 12 (2020-2021)
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (dưới đây gọi tắt là Hội thi) được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì tổ chức 02 năm 01 lần, nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 12 (2020-2021) được thành lập theo Quyết định số 286/QĐ-BTC ngày 27/7/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi, theo đó, Hội đồng Giám khảo gồm Thường trực Hội đồng và 03 Hội đồng Giám khảo lĩnh vực. Từ ngày 31/7 đến ngày 08/8/2021, các Hội đồng Giám khảo lĩnh vực tổ chức họp đánh giá, đề nghị giải thưởng đối với các giải pháp dự thi thuộc lĩnh vực phân công.

Tại Hội thi lần thứ 12 này có tất cả 38 giải pháp, 35 giải pháp thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, Vật liệu Hóa chất, năng lượng được tổ chức đánh giá theo 03 Hội đồng Giám khảo lĩnh vực. Riêng lĩnh vực Y Dược (02 giải pháp) và Nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường (01 giải pháp), Thường trực Ban Tổ chức thực hiện mời chuyên gia phân tích, đánh giá khảo nghiệm.

Tại các cuộc họp Hội đồng Giám khảo lĩnh vực, Ban Tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19; tác giả (hoặc nhóm tác giả) có giải pháp dự thi thuyết trình về nội dung thực hiện giải pháp; quy trình, cách thức vận hành, thuyết minh hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội và trao đổi, thảo luận với các thành viên hội đồng; Đối với các tác giả, nhóm tác giả đang công tác tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Hội đồng Giám khảo đã tổ chức đánh giá giải pháp bằng hình thức trực tuyến, tạo môi trường chia sẻ, trình bày, giải đáp thắc mắc trực tiếp, đảm bảo đánh giá khách quan, công tâm đối với các giải pháp tham dự Hội thi. Các thành viên hội đồng thực hiện theo Quy định về đánh giá, xét giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12 (2020-2021) và xét chọn đề tài tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021) ban hành tại Quyết định số 285/QĐ-BTC ngày 27/7/2021 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

Một số hình ảnh làm việc của Hội đồng Giám khảo lĩnh vực:

Tác giả báo cáo thuyết minh giải pháp dự thi  Lĩnh vực Công nghệ Thông tin, điện tử, viễn thông.

Hội đồng Giám khảo Lĩnh vực Công nghệ Thông tin, điện tử, viễn thông làm việc tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi

 

Tác giả báo cáo thuyết minh giải pháp dự thi Lĩnh vực Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải

 

Tác giả báo cáo thuyết minh giải pháp dự thi Lĩnh vực Vật liệu, Hóa chất, Năng lượng bằng hình thức trực tuyến

Hầu hết các giải pháp dự thi Hội thi đều có báo cáo thuyết minh mô tả giải pháp dự thi trình bày khá rõ ràng, cụ thể, nội dung đi sâu vào phần đánh giá kỹ thuật sát với yêu cầu của Thể lệ Hội thi. Một số giải pháp có ý nghĩa đột phá, táo bạo trong việc giải quyết bài toán kỹ thuật, đã được áp dụng thực tế đời sống, sản xuất của đơn vị, ngành, địa phương với hiệu quả kinh tế - kỹ thuật – xã hội được đánh giá cao.

Dự kiến từ ngày 16/8 đến ngày 20/8/2021, Thường trực Hội đồng Giám khảo sẽ tổ chức họp, đánh giá chung khảo các giải pháp được các Hội đồng Giám khảo lĩnh vực đề nghị giải để xét giải thưởng Hội thi cấp tỉnh và xét chọn giải pháp  tham dự Hội thi toàn quốc.

Dự kiến sau 20/8/2021, Thường trực Ban Tổ chức Hội thi sẽ công bố kết quả xét giải thưởng của Hội thi trên Trang Thông tin điện tử Liên hiệp Hội, đồng thời báo cáo cho Ban Tổ chức Hội thi ban hành quyết định công nhận kết quả và tặng thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 12.

Hội thi lần này trao tiền thưởng 40 triệu đồng /giải Nhất; 32 triệu đồng/giải Nhì; 24 triệu đồng/giải Ba và 08 triệu đồng/giải Khuyến khích. 

BH

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4123239
Đang trực tuyến: 38