Sáng tạo kỹ thuật
(Đăng lúc: 29/01/2021 02:44:14 PM)
Tổ chức, triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng lần thứ 6 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 12 năm 2021
Ông Huỳnh Văn Tố - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội , Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi đã thông qua kế hoạch năm 2021
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi, chiều ngày 28/01/2021 Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã tổ chức họp triển khai kế hoạch năm 2021, ông Huỳnh Văn Tố - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội , Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi đã thông qua kế hoạch tổ chức, triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng lần thứ 6 và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 12 năm 2021.

Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 6 (2020-2021) tổ chức cho các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 19 tuổi (có ngày sinh từ 31/7/2002 đến 31/7/2015) đăng ký các đề tài dự thi theo 05 lĩnh vực:(1) Đồ dùng dành cho học tập;(2) Phần mềm tin học;(3)  Sản phẩm thân thiện với môi trường;(4) Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;(5) Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Giải thưởng Cuộc thi lần 6 gồm: 02 giải Nhất, 10,5 triệu đồng/giải Nhất; 04 giải Nhì, 7 triệu đồng/giải Nhì; 08 giải Ba, 5,6  triệu đồng /giải Ba; 15 giải Khuyến khích,3,5 triệu đồng /giải Khuyến khích.Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 31/5/2021.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 (2020-2021) tổ chức cho các tập thể, cá nhân đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh đăng ký các giải pháp kỹ thuật dự thi theo 06 lĩnh vực dự thi:(1) Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;(2) Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; (3)Vật liệu, hóa chất, năng lượng;(4)Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên, môi trường; (5)Y dược;(6) Giáo dục, đào tạo. Giải thưởng Hội thi lần 12 gồm: 03 giải Nhất, 40 triệu đồng/giải Nhất; 06 giải Nhì, 32 triệu đồng/giải Nhì;12 giải Ba, 24 triệu đồng/giải Ba; 24 giải Khuyến khích, 08 triệu đồng/giải Khuyến khích. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 15/7/2021.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban tổ chức Hội thi và Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã thống nhất với kế hoạch này. Đối với Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng, công tác tuyên truyền Thể lệ, hướng dẫn viết thuyết minh đề tài tham dự Cuộc thi trên Bản tin, Trang Thông tin điện tử và các ấn phẩm tuyên truyền trong tháng 01, 02/2021; Tổ chức Hội nghị tư vấn, hướng dẫn viết thuyết minh đề tài, nâng cấp mô hình, sản phẩm cho các em học sinh  trên địa bàn tỉnh có đề tài đăng ký tham dự Cuộc thi trong tháng 02/2021; tiếp nhận hồ sơ tham dự Cuộc thi đến hết ngày 31/5/2021; chuẩn bị đánh giá, xét giải thưởng cấp tỉnh và xét chọn đề tài tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ 17 năm 2022: Tổng hợp và phân loại đề tài đăng ký tham dự Cuộc thi; Tham mưu ban hành Quy định đánh giá, xét giải thưởng và xét chọn đề tài tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ 17 năm 2021; Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh năm 2021 trong tháng 06/2021; Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi tháng 10/2021.

Ông Trần Thanh Trường, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Ban Tổ chức Hội thi phát biểu tại cuộc họp

Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 12, Ban tổ chức sẽ tuyên truyền Thể lệ, hướng dẫn viết thuyết minh giải pháp tham dự Hội thi trên Bản tin, Trang Thông tin điện tử và các ấn phẩm tuyên truyền trong tháng 01,02/2021; tổ chức Đoàn công tác thực hiện tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham dự Hội thi trong tháng 03/2021; tiếp nhận hồ sơ tham dự Hội thi đến hết ngày 15/7/2021; chuẩn bị đánh giá, xét giải thưởng cấp tỉnh và xét chọn giải pháp tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021): Tổng hợp và phân loại giải pháp đăng ký tham dự Hội thi; Tham mưu ban hành Quy định đánh giá, xét giải thưởng cấp tỉnh và xét chọn giải pháp tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021); Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh năm 2021 trong tháng 7/2021; Tổng kết và trao giải thưởng Hội thi trong tháng 11/2021.

Quốc Dương

 

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3955046
Đang trực tuyến: 70