Tư vấn, Phản biện
(Đăng lúc: 22/12/2020 07:23:16 AM)
Hội thảo khoa học “Công tác quản lí nhà nước đối với các tổ chức Hội đặc thù tỉnh Quảng Ngãi”
Quang cảnh Hội thảo
Ngày 21/12/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “ Công tác quản lí nhà nước đối với các tổ chức Hội đặc thù tỉnh Quảng Ngãi” với sự tham dự của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lí trên địa bàn tỉnh. Chủ trì Hội thảo có ông Hà Văn Tính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội và ông Phan Văn Hiếu Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có tổng số 632 tổ chức Hội đặc thù đang hoạt động, trong đó cấp tỉnh có 13 Hội, cấp huyện 112 Hội và cấp xã là 507 Hội. Vai trò, vị trí của các tổ chức Hội có tính chất đặc thù trong thời gian qua đã được khẳng định. Các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác xã hội, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ông Hà Văn Tính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tham luận tại Hội thảo

Tuy nhiên, công tác quản lí nhà nước đối với các tổ chức Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Các tham luận trình bày tại Hội thảo đã tập trung thảo luận bản chất, vị trí của các Hội đặc thù; việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà nước của các tổ chức Hội đặc thù; việc thực hiện chế độ, chính sách, kiện toàn bộ máy, nâng cao trình độ cho những người đứng đầu; những khó khăn, hạn chế của các cấp chính quyền trong quá trình thế chế hóa và cụ thể hóa các văn bản của Đảng và Nhà nước để quản lí và phát triển các Hội đặc thù.

Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lí nhà nước đối với các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó, phát huy vai trò của các Hội đặc thù trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian đến.

Mỹ Diễm - Thanh Trung


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3955055
Đang trực tuyến: 75