Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 18/12/2018 07:43:13 AM)
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi làm việc
Chiều ngày 14/12/2018, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức buổi làm việc với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Quang Thích, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Cao Phúc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và gần 150 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Thích – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã báo cáo tình hình và kết quả xây dựng tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Lê Quang Thích - Chủ tịch Liên Hiệp Hội báo cáo tình hình xây dựng tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quản lý điều hành của UBND tỉnh, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch hành động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy; chính sách, chủ trương của HĐND, UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, hội viên thường xuyên tăng cường mối quan hệ giữa trí thức khoa học và công nghệ với Đảng và Nhà nước; điều hòa, phối hợp giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên; ... Liên hiệp Hội là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, tập hợp được 21 hội thành viên với gần 15.000 hội viên; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ 04 nhiệm vụ cơ bản: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng ngày càng tăng về số lượng và chất lượng.

Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh hơn 39 nghìn trí thức, trong đó có 33 tiến sỹ, 1.412 thạc sỹ, 47 bác sỹ chuyên khoa II, 237 chuyên khoa I, 23.354 đại học, 14.253 cao đẳng. Đội ngũ trí thức tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, đã và đang phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, vị trí công tác. Đây là nguồn vốn chất xám quý báu, tiềm lực trí tuệ to lớn quan trọng, nguồn nhân lực mang tính quyết định trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy việc xây dựng Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, hiện nay Quảng Ngãi thiếu chuyên gia đầu ngành, những trí thức có năng lực để tổ chức thực hiện các đề tài, dự án có hàm lượng khoa học cao và mang tính đột phá.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Liên hiệp Hội trao quà tặng ghi nhận những cống hiến của ông Trần Cao Minh và TS. Nguyễn Kim Hiệu trong công cuộc xây dựng  tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà

Tại buổi làm việc, nhiều trí thức khoa học và công nghệ đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm một số ván đề như tạo môi trường nghiên cứu và điều kiện thuận lợi để trí thức khoa học và công nghệ nâng cao năng lực và đóng góp nhiều hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; cần xem xét, rà soát, đánh giá và ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, sử dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; có cơ chế đặt hàng và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ; tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia xây dựng, tư vấn, phản biện những chủ trương, chính, quy hoạch mâng tầm chiến lượng của tỉnh; xây dựng chính sách tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ; xây dựng tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt, là cầu nối trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, ngoài tỉnh, nước ngoài tham giai đóng góp, xây dựng phát triển tỉnh nhà ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ khẳng định đội ngũ trí thức khoa học công nghệ có vai trò, vị trí quan trọng trong mọi thời đại; trong những năm gần đây kinh tế - xã hội tỉnh có bước phát triển nhờ có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cần tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, sức sáng tạo để đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đội ngũ trí thức phải tiên phong trong xây dựng văn hóa, con người Quảng Ngãi trong thời kỳ hội nhập; chủ động nghiên cứu, tiếp thu các thành tựu kỹ thuật mới, có nhiều sáng kiến mới có giá trị áp dụng vào thực tiễn,…

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà trong thời gian qua; đồng thời qua những ý kiến, kiến nghị của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy sẽ xem xét và có chỉ đạo sát với thực tiễn tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đặc biệt là trí thức trẻ phát huy khả năng, trí tuệ và lòng nhiệt huyết để yên tâm công tác, góp phần đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững.

Quang Thiện        


THÔNG BÁO
TIN XEM NHIỀU
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2416049
Đang trực tuyến: 23