Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 19/01/2018 10:45:34 AM)
Liên hiệp Hội tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu tại Hội nghị!
Ngày 18/01/2018, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự Hội nghị có đại diện các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, đại diện Sở Nội vụ, Sở Khoa học & Công nghệ cùng toàn thể ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội. TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp Hội, ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội và ông Trần Văn Ấn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Thường trực Ban chấp hành, ông Trần Văn Ấn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đã trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Liên hiệp Hội. Theo đó, trong năm 2017 hoạt động của Liên hiệp hội đã có nhiều đổi mới, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Công tác tư vấn phản biện, giám định xã hội; thông tin phổ biến kiến thức; công tác tham mưu; hoạt động nghiên cứu khoa học; tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng... được triển khai toàn diện và nâng cao về chất lượng. Các Hội thành viên đã nỗ lực xây dựng, kiện toàn tổ chức và phát triển Hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt Quy chế phối hợp, tham gia tốt công tác tư vấn phản biện trong lĩnh vực chuyên môn, góp phần tích cực vào việc xây dựng hệ thống Liên hiệp hội vững mạnh đáp ứng với các yêu cầu của tinh hình, nhiệm vụ mới.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Cụ thể, Liên hiệp Hội đã tiếp nhận và hoàn thành tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với 70 chương trình, kế hoạch, quy hoạch hoặc đề án, dự án quan trọng của tỉnh, tăng đột biến so với năm 2016. Thông qua các hình thức như Hội thảo, tọa đàm và góp ý chuyên gia, Liên hiệp Hội đã tập hợp được rộng rãi các ý kiến của hội viên, chuyên gia, cán bộ quản lý và trí thức khoa học công nghệ của tỉnh vào các nhiệm vụ khoa học cũng như cơ chế, chính sách của tỉnh. Nhìn chung, công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội đã được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban ngành, các huyện thành phố trong tỉnh đánh giá cao.

Về công tác nghiên cứu khoa học, thông qua Hội đồng Tư vấn do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, Liên hiệp Hội đã trực tiếp tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đối với 25 đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh. Trong năm, các cơ quan đơn vị thuộc hệ thống Liên hiệp Hội đã đăng ký đề xuất thực hiện 04 đề tài, dự án khóa học và công nghệ. Ngoài ra, Liên hiệp Hội cũng tham gia góp ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường với chất lượng cao cho hơn 40 dự án đầu tư xây dựng phát triển trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức trong năm 2017 đã giữ vững được bước tiến vững chắc. Trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội ngày càng hoạt động chất lượng hiệu quả. Bản tin Khoa học và Đời sống đảm bảo 04 số/năm với hơn 60 tin bài chất lượng, phản ảnh kịp thời các hoạt động và phổ biến các thành tựu khoa học - công nghệ đến với độc giả. Trong năm, Liên hiệp Hội đã tổ chức 02 Hội nghị Phổ biến kiến thức cho hơn 150 lượt hội viên, nhân dân trên địa bàn huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa tiếp cận kiến thức nuôi trồng các giống nông, thủy sản có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, Liên hiệp Hội cũng đăng ký, đề xuất 06 nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức và đã được UBND tỉnh thống nhất cho chủ trương triển khai trong năm 2018.

Công tác tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 (2016-2017) và Cuộc thi Sáng tạo của Thanh thiếu niên nhi đồng năm 2017 được xem là hoạt động nổi bật trong năm. Liên hiệp Hội đã chủ trì đề xuất tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo cùng Tổ Thư ký, từ đó triển khai các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành tốt công tác tổ chức. Ngay từ đầu năm, Thường trực Ban Tổ chức đã triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền từ các phương tiện thông tin đại chúng đến tận các cơ sở. Qua đó, đã thu hút được số lượng đề tài, giải pháp dự thi cao nhất từ trước đến nay. Hơn nữa, các giải pháp, đề tài đạt giải cao ở tỉnh được chọn gửi tham dự Hội thi, Cuộc thi toàn quốc cũng đạt nhiều giải cao, xếp vào hàng top đầu trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Năm 2018, Đảng đoàn, Thường trực Liên hiệp Hội tiếp tục nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh công tác đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh, đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới nhằm thực hiện tốt các hoạt động theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị. Toàn hệ thống ra sức phát huy năng lực, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, vị thể của Liên hiệp Hội; tiếp tục khẳng định Liên hiệp Hội là một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ tỉnh nhà.

Nguyên Khoa        

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2301294
Đang trực tuyến: 28