Tình hình hoạt động Hội Nữ hộ sinh tỉnh
Sáng ngày 18/10/2013, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nữ hộ sinh về tình hình hoạt động, phổ biến kiến thức và phát triển hội viên của Hội trong thời gian qua. Đến dự và chủ trì buổi làm việc có TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp Hội; các đồng chí trong Thường trực, Văn phòng Liên hiệp Hội cùng tham dự.

Theo báo cáo của Hội Nữ hộ sinh tỉnh Quảng Ngãi tại buổi làm việc, công tác tổ chức phát triển Hội luôn luôn được củng cố. Đến nay, Hội Nữ hộ sinh tỉnh có 9 chi hội, 5 tổ nữ hộ sinh, có hơn 140 hội viên. Trong thời gian qua, Hội đã tập hợp cán bộ, nữ hộ sinh (NHS) đã và đang công tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) trên địa bàn tỉnh với mục đích nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức cho nữ hộ sinh; tuyên truyền tư vấn cải thiện chia sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm trong công tác thực hiện các chiến lược CSSKSS cộng đồng (đặc biệt là lĩnh vực làm mẹ an toàn, giảm tử vong bà mẹ và sơ sinh); tư vấn tuyên truyền tạo sự thân thiện giữa NHS và khách hàng; ... Tham dự các cuộc Hội thảo chuyên môn với quy mô trong nước và quốc tế; phối hợp với các Tổ chức tài trợ cấp phát thuốc cho các đối tượng khó khăn, chính sách; tham gia Chương trình “Kết nối những tấm lòng” góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

                 

Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và hội viên luôn nghiêm túc chấp hành Điệu lệ Hội và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt vai trò là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, của Hội NHS Việt Nam.

Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Hội trong thời gian qua, đồng thời mong muốn Hội tiếp tục phát huy, tích cực hoạt động hơn nữa, thường xuyên phối hợp với Liên hiệp Hội để làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là về phát triển hội viên và phổ biến kiến thức.

Tin, ảnh: Hoàng Viên

Các tin, bài khác